In het maandblad Volzin verscheen in november een interview met Vrouwensynode-bestuurslid Fieke Klaver over haar (werkzame) leven en de bijzondere aandacht die zij heeft voor machtsverhoudingen in kerk en samenleving: “Als pastor heb je andere macht dan als kerkganger, als ouder een andere macht dan als kind. Een verkeerde omgang daarmee kan seksueel geweld in de hand werken.”

De nodige humor ontbreekt ook niet in het stuk: “Toen ik in 1973 ging studeren, waren ze nog niet gewend aan vrouwen op de faculteit. We hadden weinig voorbeeldvrouwen, maar waren vast van plan om de wereld te veranderen. Ik werd gekozen in het faculteitsbestuur. De feministische theologie, die net opkwam, sprak me aan. Breien tijdens colleges was populair. Toen ik een keer afwezig was, merkte een oudere hoogleraar op: ‘Fieke komt toch nog wel breien?’”

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Dit artikel is overgenomen uit Volzin, maandblad voor religie en samenleving, www.volzin.nu.