“Als je je eigen grenzen niet kent, kunnen andere mensen ze heel makkelijk overschrijden.” Ziehier het heldere uitgangspunt van Consent Matters, een groep studenten van de Universiteit Maastricht die zich inzet tegen seksueel geweld onder jongeren. Binnen de Feminisme Sociëteit van de universiteit broeide al een tijdje veel boosheid over de nare ervaringen van jonge vrouwen in Maastricht. Op een goed moment besloot een aantal studenten actie te ondernemen.

Grijs gebied
De groep besloot om workshops over seksueel overschrijdend gedrag te ontwikkelen waar studenten met elkaar in gesprek kunnen hierover. “Dit soort dingen leer je niet uit een tekstboekje. Je moet kunnen oefenen”, zegt Janna. “Mensen vinden het nog steeds ongemakkelijk om over seks te praten en seksuele grensoverschrijding is al helemaal een taboeonderwerp. Daardoor blijft ook onduidelijk wat nou grensoverschrijdend is en wat niet. Natuurlijk gaan mensen soms met opzet over iemands grenzen heen, maar vaak komt het voort uit onhandigheid. Je zit in een grijs gebied, vindt het ongemakkelijk om erover praten, dus doe je maar aannames. En die kloppen soms niet. Ik denk dat we allemaal wel honderd situaties kennen waarin dat is gebeurd.”

Workshopwaarde
De financiële steun van Mama Cash bood Consent Matters de mogelijkheid om de eerste workshops te organiseren. “Om de besluitvormers te overtuigen van de waarde van de workshops, moesten we er gewoon een paar doen. Nu zetten we ons in voor verplichte workshops voor alle studenten. En we kijken hoe we dit onderwerp ook bij andere universiteiten op de agenda kunnen krijgen. In september gaan we op de Utrechtse universiteit aan de slag.”

Kijk op de website van Mama Cash om het hele artikel over Consent Matters te lezen, en om dit initiatief (of andere goede initiatieven van Mama Cash) financieel te steunen.