Afgelopen december ging FemArt van start: een museum zonder muren, dat aandacht vraagt voor vrouwen in de kunst. Op de website zijn tips voor exposities en schatten aan informatie te vinden. En je kunt er catalogi van voorbije tentoonstellingen bestellen, o.a. van een tentoonstelling over ‘het vrouwelijke in God’. 

De tentoonstelling Divine Surprise!  vond in 2013 plaats. Op de website staat erover te lezen: “In Divine Surprise! was de centrale vraag: hoe komt het dat de God van de Bijbel alleen als mannelijk gezien wordt? En hoe kon het gebeuren dat vrouwelijke waarden en functies, ooit geëerd en zelfs vergoddelijkt, weer verdwenen? In archeologisch materiaal uit het Nabije Oosten – van 6000 v. Chr. tot aan de tweede eeuw van onze jaartelling – en in oude teksten is gezocht naar antwoorden. Resultaat is dat inzichtelijk en zichtbaar kon worden gemaakt dat de Israëlieten in de God van de Bijbel ook vrouwelijke waarden vereerden, maar dat het vrouwelijke door patriarchale en klerikale machten rond 500 v. Chr. naar de achtergrond is gedreven. ‘Het is tijd om de vrouwelijke trekken van God op de voorgrond te plaatsen en er meer gewicht aan toe te kennen’, vonden de samenstellers van deze tentoonstelling.” 

In de webshop kun je o.a. de catalogus van Divine Surprise! bestellen, om terug te kunnen kijken op deze inspirerende tentoonstelling. 

Klik hier om naar de webshop te gaan. 
Klik hier voor meer informatie over Divine Surprise!