Interview met Monika Milz, voorziter van de Green Deal Board

De Synodedag over duurzame economie wordt – zeer toepasselijk – gehouden in de Thomaskerk, aan de rand van de Zuidas, het hart van het grootste zakencentrum van Nederland. Monika Milz, kerkganger bij de Thomaskerk, was commissaris bij SNS Reaal en voormalig directeur communicatie Rabobank Groep. Ze is zeer bewust overgeschakeld van de Zuidas naar de non-profit wereld.

Naast andere toezichtfuncties is Monika Milz nu voorzitter van de Green Deal Board, een initiatief van 3 partijen: ondernemersclubs, milieuorganisaties en ministeries. Van zichzelf zegt ze: “Ik heb op mijn eigen wijze veel met groen & groei en kan dilemma’s vanuit heel verschillende invalshoeken benaderen. Juist als je zo veel verschillende invalshoeken hebt is een ‘ijkpunt’ waardevol. Voor velen is dat hun mens en maatschappijbeeld.”

Jessa van der Vaart leidt de excursie naar de Zuidas waar Monika Milz geïnterviewd zal worden, waarna de deelneemsters gelegenheid krijgen met haar in gesprek te gaan.

(Naar een goede locatie voor het interview wordt nog gezocht. Bij slecht weer vindt het interview in de Thomaskerk plaats.)

Jessa van der Vaart

is als predikant verbonden aan Vrijburg, een kerkelijke gemeente van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten in Amsterdam.

Ze is betrokken bij De Nieuwe Bijbelschool waar “de urgente vragen van vandaag worden betrokken op een opnieuw leren lezen van de oerteksten van Tenach en Evangelie. Een plaats om met elkaar weer opnieuw de bijbelse woordwereld te ontdekken in de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan.”

Meer info

Jessa van der Vaart
De Nieuwe Bijbelschool
Green Deal