Promovenda theologie Eleonora Hof is sinds oktober bestuurslid van het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie. In een (eerder) interview met haar – De basis is zo diep en zeker – zegt ze: “Het maakt veel uit welk verhaal je over het geloof vertelt. Het verhaal van de grote secularisatie, hoe alles steeds minder werd, is voor de jongere generatie – dee die afkalving zelf niet heeft meegemaakt – absoluut niet inspirerend. We leven hier en nu ons leven. We willen positieve keuzes maken en ons geloofsleven niet relateren aan een verhaal over neergang.” Het hele interview is te lezen op de website van de Bezieling: