Een zaterdag in maart: Impressies van een inspiratiedag

In de week van 8 maart was er een dag van de oecumenische vrouwensynode in Houten met als thema ‘Verbinding in verschilligheid’. Verwachtingsvol komen vrouwen de kerk binnen: “we hebben weer zin om elkaar te ontmoeten, samen te vieren, naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen. We herkennen bij elkaar het verlangen om geïnspireerd te worden en elkaar te laten delen in onze verhalen.”
Het zijn vrouwen die actief zijn in verschillende kerken, maar ook vrouwen met een grote interesse in religie, spiritualiteit of zingeving die niet (meer) kerkelijk zijn.
Het ochtendprogramma begint na de opening met een paar stevige lezingen. Almatine Leene verkent de verschillende kanten van de strijd voor gelijkwaardigheid en bespreekt hoe het begrip gelijkgerechtigheid zou kunnen helpen. Annegoo Hogebrink overtuigt ons van het belang van precies taalgebruik. Monique van Dijk vertelt over de ervaringen rondom het synodaal proces in de Rooms Katholieke Kerk zoals dat nu plaats vindt. Eunice Anita – Offerman verbreedt het blikveld door te vertellen over de ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond in kerken met een andere culturele achtergrond. Renate Japenga vertelt vanuit haar perspectief als aankomend predikant over wat ze tegenkomt. Hun persoonlijke verhalen laten zien hoe kwetsbaar het kan zijn om in kerken actief te zijn èn hoe we elkaar daarin kunnen steunen. Het zet ons allemaal aan het denken.

Na een heerlijke lunch is er een ronde workshops waarin nog meer verhalen worden gedeeld. Het is opvallend hoe vertrouwelijk de sfeer is in die groepen. De tijd is dan ook veel te kort.

We sluiten af in de grote kerkzaal met de dansvoorstelling ‘Broken life’ door AVIV dancecompany. Het leven met allerlei facetten wordt dansend zichtbaar. Op bijzondere wijze worden wij allen deel van deze voorstelling.
In een grote kring besluiten we deze dag door elkaar vrede toe te wensen in een lied en een gebaar. Nog even napraten en zeker volgend jaar weer!

Archieven