Een warme jas – Ineke Ludikhuize

Workshop

Hoe kijk jij aan tegen het zorgen voor naasten? Is het als het op je weg komt je plicht (zorgen voor oude ouders of een chronisch zieke partner bijvoorbeeld), doe je het met liefde of … Denk je dat dit soort zorg steeds meer van ons gevraagd zal worden? En hoe passen we dat dan in in ons drukke leven?

Om alle deelneemsters aan de workshop hierover te laten nadenken, wordt na een inleiding in een paar stappen gewerkt aan ’teken je leven’. Voor dit onderdeel is ‘kunnen tekenen’ absoluut GEEN vereiste.

Ineke Ludikhuize

Ineke Ludikhuize is theologe. Zij zorgde jarenlang voor haar partner. Uiteindelijk zegde ze haar betaalde baan ervoor op. Op zoek naar wijsheid over zorgen voor een ander sprak ze met veel ervaringsdeskundigen. Dit resulteerde in een boek: Een warme jas (ForteUitgevers, 2014).