De grootste vernieuwing in de Reformatie was dat protestanten zelf de bijbel moesten lezen en daar hun eigen conclusies uit trekken. Niet langer waren het priester, bisschop en paus die voorschreven wat er geloofd en gepraktiseerd moest worden, voortaan waren het de gelovigen die bepaalden welke waarheid in de tekst van de bijbel verborgen was. Dit gold voor mannen en voor vrouwen.

Op deze studiedag bestuderen we het effect van deze revolutie en in het bijzonder wat de opkomst van vrouwelijke lezers betekent voor de betekenis van de Schrift. Interpreteren vrouwen de bijbel anders? Welke impact heeft dit op hun leven als christenen? In hoeverre hebben zij invloed gehad op de algehele visie op de Schrift?

Wanneer: vr 03-03-2017
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Waar: Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38,
Groningen