Aarnoud van der Deijl, Stefan de de Jong, Anne Marijke Spijkerboer Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden

Doornse Catechismus, Aarnoud van der Deijl, Stefan de de Jong, Anne Marijke Spijkerboer, Theologie en pastoraat, Spiritualiteit algemeenEen prikkelend nieuw geloofskompas. Nu oude geloofswaarheden op de helling zijn komen te staan, en gelovigen nadrukkelijker op zoek zijn naar spiritualiteit, is het tijd voor een herijkte catechismus. Een tiental dominees uit het midden van de PKN beantwoordt in totaal 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis. Bestaat God? Is hij dezelfde als Allah? Wat zijn engelen? Is de mens goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood? – Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord. Auteurs en samenstellers zijn allen lid van het jubilerende Op Goed Gerucht (10 jaar in 2010), dat samenkomsten belegt in Doorn en een verbinding zoekt tussen moderniteit en traditie.