Divali-groet 2018

De contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken brengt evenals vorig jaar een zogenaamde Divali-groet uit met de bedoeling dat kerken en parochies die werken in een omgeving waar ook veel hindoes wonen een groet kunnen overbrengen. Het Divali-feest vindt dit jaar plaats op 6 november.

Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”. Tijdens Divali wordt de Hindoe-godin Lakshmi (van het licht, de schoonheid, rijkdom en voorspoed) vereerd.

de lamp van de zachte liefde 
de lamp van het wonderlijk geduld 
de lamp tegen geïrriteerdheid, tegen wanhoop, vertwijfeling 
de lamp van het juiste woord, van het zoeken,  
van het tasten naar taal 
naar de taal die het hart verovert 
de lamp tussen pool en tegenpool

Shrinivāsi 
Uit: Een weinig van het andere: bloemlezing samengesteld en ingeleid door Geert Koefoed. Haarlem: In de Knipscheer 1984, p. 57

Van harte ‘Shubh Divali’: goed Divali-feest!

Archieven