Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) hebben vorige week gesproken over pijnpunten, zorgen en het zoeken naar ruimte voor homoseksuelen binnen de kerk. Het gesprek vond plaats op 11 oktober, coming-outday.

Het WKHP had de bisschop uitgenodigd naar aanleiding van de commotie rond de gebedsdienst tijdens de Roze Zaterdag, op 24 juni in Den Bosch, toen De Korte de eerder gegeven toestemming om de kathedraal te gebruiken, de Sint-Jan, introk. Een deel van de priesters en parochianen bleek grote moeite te hebben met de dienst.

In een gezamenlijke verklaring geven de bisschop en de pastores aan dat ze verschillende rollen hebben in die zoektocht naar ruimte voor een inclusieve kerk, en ook dat ze van zins zijn de dialoog voort te zetten ‘geleid door eenzelfde zorg voor mensen’.

Lees het hele artikel op de website van De Roerom.