De Vrouwensynode wenst u Gelukkig Nieuwjaar

Wise women also came
© Jan L. Richardson
janrichardsonimages.com 

Er kwamen ook wijze vrouwen.
Het vuur brandde
in haar schoot
lang voor ze
de schitterende ster
aan de hemel zagen.

Ze liepen door schaduw
vertrouwend dat het pad
zich zou openen
onder het licht van de maan.

Er kwamen ook wijze vrouwen,
zonder aanwijzingen te vragen,
of toestemming
van welke koning ook.
Ze kwamen op eigen gezag,
uit eigen verlangen,
eigen hartstocht.
Ze kwamen in stilte
geen geruchten verspreidend,
geen vrees aanwakkerend,
leidend
tot een bloedbad van onschuldigen,
tot de ontroostbare jammerklacht
van haar zuster Rachel.

Er kwamen ook wijze vrouwen
en zij brachten
nuttige gaven:
water voor bij de bevalling,
vuur als warme lichtbron,
een deken als wikkeldoek.

Er kwamen ook wijze vrouwen,
zeker drie van hen,
ze hielden Maria vast in haar barensnood,
schreeuwden het met haar uit
in haar weeën,
fluisterden oeroude zegeningen
in haar oor.

Er kwamen ook wijze vrouwen,
en ze gingen,
zoals wijze vrouwen altijd doen
langs een andere weg naar huis terug. 

Archieven