De Vrouwensynode, ben ik dat? Onder dat motto troffen we op 19 september een aantal jonge vrouwen voor een expertmeeting bij de religieuze leefgemeenschap Casella. Met elkaar praatten we over de inhoud en de communicatie van de Oecumenische Vrouwensynode, maar vooral ook over wat jonge vrouwen op dit moment beweegt op het gebied van vrouw, geloof en samenleving. Is niet alles “allang goed”? Nee, concludeerden we in ons gesprek. Met elkaar pratend kwamen we tot de ontdekking dat er nog genoeg te doen is en dat dit thema ons allemaal – zij het op verschillende manieren – nog raakt. Een mooie conclusie om op verder te bouwen!