Volgens godsdiensthistorica Annine van der Meer zijn we in der loop der eeuwen de vrouwelijke kant van God/het goddelijke kwijtgeraakt. En daardoor gaat er een heleboel mis: “De gevolgen zijn overal zichtbaar: oorlogen, geweld, machtsmisbruik. Het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke is zoek.”
Klik hier om het hele interview met Annine van der Meer, verschenen in Trouw op 23 september 2015, te lezen.