Studentenvereniging in Utrecht S.S.R.-N.U nodigde op 8 februari voorzitter van de Vrouwensynode ds. Jasja Nottelman uit om een lezing te geven over de vrouw als voorganger. 

Samen met ds. Evelien Plaisier, oud-lid van de studentenvereniging en nu predikante in Uitgeest en Akersloot verzorgde Jasja een avondvullend programma. Evelien vertelde hoe zij haar voorgangerschap ervaart en dat zij de teksten uit de brieven van Paulus nooit als een bezwaar tegen haar voorgangerschap heeft gelezen.

Jasja nam het gezelschap mee in de ontwikkeling van de vrouw als voorganger: van openstelling van het ambt voor vrouwen in 1905 en de bevestiging van ds Annie Zernike als predikante in 1911 tot en met de laatste ontwikkeling van juni 2017 toen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt besloten tot openstelling van het ambt  van predikant voor vrouwen. Zij liet de studenten heel verschillende teksten uit de bijbel lezen en bespreken, waarbij men opmerkte dat het toch wel bijzonder was dat sommige teksten heel vaak in een kerk klinken en anderen bijna nooit.

Toen Jasja vertelde dat er op 10 maart a.s. een dag wordt georganiseerd voor jonge vrouwen die zich bezighouden met feminisme in en aan de rand van de kerk meldde een studente zich spontaan aan.