De verslagen van de OVS 2017 nu online.

Do you care? Yes we care!

Lees hier de verslagen terug van de lezingen en de workshops tijdens de Vrouwensynode 2017.

Archieven