Joke Litjens De reis naar binnen. Twaalf vrouwen en de kracht van hun spiritualiteit. Ten Have, 2011. ISBN 978 90 259 6134 3. 160 p. €14,90

Twaalf portretten van vrouwen, inclusief de auteur zelf, die geknokt hebben om uiteindelijk hun leven te leiden zoals ze het zelf wilden. De vrouwen hebben een uiteenlopende achtergrond, van boerin tot abdis en van verpleegkundige tot advocaat. Ook op spiritueel vlak hebben ze hun eigen weg gevonden: de reis naar binnen. Samenstelster en interviewster Joke Litjens werkte als mediapastor bij de KRO en begon daarna voor zichzelf in Werkplaats voor de Ziel.