Ans Kits De pastor is een vrouw. 25 jaar vrouwelijke pastores in de rk kerk  Narratio ISBN: 9789052632353 Paperback 176 pag

Uit dit boek wordt duidelijk dat vrouwelijke pastores een onvervangbare plaats hebben ingenomen in de katholieke kerk, al wordt ook duidelijk dat dat niet altijd zonder slag of stoot is gegaan. Er zijn ook verhalen over vastlopen, pijn, verdriet en eenzaamheid. Over onmacht, vooral in het omgaan met priesters. In een korte reflectie wordt ingegaan op de belangrijkste punten uit de interviews