De nieuwe mantelzorger v/m

Op donderdag 25 september j.l. presenteerde Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de Begrotingsscan ‘Zorgen voor morgen’ en de publicatie ‘De nieuwe mantelzorger v/m’. Centrale vraag: wat zijn de effecten van de Begroting 2015 op de participatie van vrouwen en mannen in de samenleving? Tweehonderd vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waaronder de Vrouwensynode, kwamen bijeen om op die vraag antwoord te vinden en zich voor te bereiden op de ontwikkelingen.
Zorg is een belangrijk aandachtspunt in de begrotingen van diverse ministeries.

Zelfredzaamheid met behulp van mantelzorgers komt daarin centraal te staan, dus meer mensen zullen zich onbetaald moeten gaan inzetten voor hun naasten. En dat terwijl er in de ouderenzorg (inclusief de thuiszorg) ontslagen vallen, een sector waarin veel vrouwen werken. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorg voor ouders twee keer zo vaak door vrouwen wordt verleend als door mannen. De mantelzorg die in de participatiesamenleving van burgers wordt verwacht, werkt daling van arbeidsparticipatie van vrouwen in de hand en vormt zo een bedreiging voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Belangrijkste conclusie: veel plannen houden nauwelijks rekening met de verschillende posities van vrouwen en mannen. Gaan vrouwen door dit alles onbedoeld de rekening betalen van de toenemende vergrijzing en de voorgenomen bezuinigingen?
Op de website van Atria zijn te downloaden: De nieuwe mantelzorger v/m, de Begrotingsscan 2015 (met een analyse van de effecten voor vrouwen en meisjes van de miljoenennota per beleidsterrein) en de speech van Atria-directeur Renée Römkens en het verslag van de Prinsjesdagborrel.

Archieven