Hannes Meinkema De heiligwording van Berthe Ploos   Contact, 2007 ISBN 9789025426484 Ingenaaid,21 cm, 447p. €22.90

De heiligwording van Berthe Ploos gaat over de religieuze ontwikkeling van een jonge vrouw, Berthe Ploos, die als vondeling in een katholiek kindertehuis is opgegroeid en op een gegeven moment overwerkt thuis komt te zitten. Beetje bij beetje herontdekt zij haar liefde voor theologie en begint ze te zien dat religie te maken heeft met persoonlijke religieuze ervaringen.
De titels van de hoofdstukken verwijzen vaak naar rooms-katholieke dogmatiek, zoals ‘Stigmata’, ‘Verlossing’, ‘Vergiffenis’ en ‘Verzoeking’. Meinkema speelt met de dogmatische begrippen en probeert ze te bevrijden van hun vastgelegde betekenis waardoor ze een nieuwe rijkdom krijgen.