Esther de Boer De geliefde discipel. Vroegchristelijke teksten over Maria Magdalena  Meinema, €19,90
Miljoenen lezers zijn in de ban van De Da Vinci code, waarin Maria Magdalena prominent voorkomt. Maar wie is zij? Een antwoord vanuit de bronnen.
Was Maria Magdalena de vrouw van Jezus? Had Jezus haar de leiding van de kerk toevertrouwd? Is zij het slachtoffer van een geheim complot?

Er zijn zoveel meningen over Maria Magdalena dat het steeds moeilijker wordt om onderscheid te maken tussen feit en fictie.   Esther de Boer biedt in dit boek een bloemlezing aan van tot nu toe bekende vroegchristelijke teksten over Maria Magdalena. Ze zijn thematisch gerangschikt en voorzien van commentaar, zodat de lezer een goed beeld krijgt van de verschillende visies op Maria Magdalena in het vroege christendom. Bovendien worden de teksten in de context gezet van de toenmalige discussie over de rol van christelijke vrouwen. Een aantal teksten verschijnt hiermee voor het eerst in Nederlandse vertaling. Het boek eindigt met twee preken. Ze zijn elk uit de zesde eeuw en elk geschreven door een Gregorius, maar gaan zeer verschillende wegen. Is Maria Magdalena een bekeerde prostituee en aangrijpend voorbeeld van boetedoening of een getuige die door Jezus zelf gewijd is om Petrus en de zijnen te leren dat vrouwen apostelen kunnen zijn?