Cursus: Joodse meditatie

Vanaf de tijd van de Tora is meditatie naast gebed een manier geweest om naderbij te komen tot de Eeuwige. Ook is meditatie een weg om meer grip te krijgen op je eigen leven, met minder inspanning te bereiken wat je ten diepste wil, beter met frustraties om te gaan, en om je relaties te verbeteren. Het Jodendom kent vele soorten meditatie. In tien maandagavonden is hierin een cursus te volgen bij Stichting Pardes. 

De cursus vindt in samenwerking met HaMakor plaats in de Yehuda Aschkenasybibliotheek op de centrale locatie: Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam.

Cursusleidster: Hannah Nathans 
Start: maandagavond 23 oktober.

Klik hier voor meer informatie, alle cursusdata en opgave. 

Archieven

%d bloggers liken dit: