Conferentie UnieNKV: Ethiek als leidraad

Vanaf je kindertijd tot en met je pensioen ligt in deze maatschappij vrijwel niets meer vast. Je kunt je leven zelf vormgeven, vaak precies zoals jij wilt. Maar wat wil je? Welke keuzes maak jij? Doe je dat met je gevoel of met je verstand? Speelt je geloof als katholieke vrouw hierin een rol?

Tijdens deze conferentie over ethiek bezinnen we ons op het juiste handelen. Op grond waarvan neem je een besluit en kun je dat ook uitleggen aan een ander?

Op het programma staat een interactieve lezing van Sigrid Sterckx, hoogleraar ethiek en politieke & sociale filosofie aan de Universiteit van Gent (B), en een forum met Liesbeth Blomjous (kinderarts), Jacqueline Kool (Disability Studies) en Anne-Marieke Koot (thuiszorgmedewerkster en theologe). Holkje van der Veer (auteur van onder andere Veer-kracht) sluit af met een gesproken column.

De dag wordt geleid door Hella van der Wijst, onder andere presentatrice bij de EO/IKON. Zangpedagoge Paula Vos zorgt voor een passende muzikale omlijsting. Een middag van bezinning, verdieping, gesprekken, muziek en actie.

De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging wil vanaf deze bijeenkomst gaan functioneren als een platform voor ontmoeting en inspiratie, voor verbinding en verdieping: het Netwerk Katholieke Vrouwen.

Klik hier voor het volledige programma en informatie over de aanmelding.

Archieven