Op 14 juli j.l. heeft de anglicaanse Church of England het bisschopsambt opengesteld voor vrouwen. Daarmee is een einde gekomen aan één van de langstlopende meningsverschillen in de Engelse kerkgemeenschap. In 1989 werd in Nieuw-Zeeland de eerst vrouwelijke bisschop in de wereldwijde Anglicaanse kerk al gewijd. Sindsdien hebben de Anglicaanse kerken in de VS, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Wales, Ierland, Schotland, Zuid-India en Cuba het bisschopsambt opengesteld voor vrouwen. De Angelicaanse kerk in Nederland met ongeveer 30.000 leden valt onder de Church of England.