Christiane Berkvens-Stevelinck overleden

Na een kort ziekbed overleed op 23 november 2017 Christiane Berkvens-Stevelinck op de leeftijd van 71 jaar. Dat werd vanmiddag bekend gemaakt op de facebook-pagina van de Remonstranten

Christiane Berkvens-Stevelinck studeerde geschiedenis en theologie. Ze was academiepredikante van de Leidse Universiteit en remonstrants predikante in Rotterdam en Breda. Daarnaast was ze bijzonder hoogleraar Europese cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Haar specialisatie was de verspreiding van cultuur in Europa in de 17e en 18e eeuw, met bijzondere aandacht voor boek- en bibliotheekgeschiedenis, correspondentienetwerken, erudiete tijdschriften, hugenoten en hun diaspora, remonstranten, jodendom en vrijmetselarij.

Zij was van grote betekenis, zowel binnen als buiten de remonstrantse gemeenschap. De afgelopen tijd beschouwden zij en haar zoon Jan Berkvens wekelijks de wereld in blogs op de website van de Remonstranten. Lees hier de laatste brief aan Christiane van zoon Jan.

Archieven