Het Catharina Halkesfonds wil feministische theologie en de kritische bestudering van religie en gender in Nederland bevorderen. Het fonds ondersteunt onderzoeks- en publicatieprojecten en andere relevante activiteiten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het project bij te dragen aan de realisering van de doelstelling van het fonds, namelijk…

het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van feminisme en theologie c.q. de te problematiseren relatie tussen gender en religie.
Een belangrijk doel van de stichting is fondsvorming, waarmee ook in de toekomst onderzoek en onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. Wij hopen daarom dat u donateur wordt.

www.halkesfonds.nl