In 2018 is Oikos gestopt met haar werk. Het boek ‘Geloven in een betere wereld’ is bedoeld om een deel van de opgedane ervaringen – als  voedsel voor de toekomst – over te dragen aan al die mensen van goede wil die op hun eigen wijzen bijdragen aan een eerlijke en leefbare wereld.  
De laatste directeur van Oikos, David Renkema, is graag bereid om tegen een billijke onkostenvergoeding presentaties te verzorgen over de thema’s van dit boek en de mogelijke rollen van kerken en christenen.

Het boek (160 pagina’s, € 15,00) is o.a. te bestellen bij de uitgever Skandalon
David Renkema is te bereiken via zijn website