Bijzondere leerstoel Gender Based Violence

Renée Römkens gaat zich als bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) richten op gender en geweld. Het gaat om een nieuwe leerstoel die is ingesteld vanwege Atria.

De focus ligt op het analyseren van ontwikkelingen in de regulering van gendergerelateerd geweld als een schending van mensenrechten én als een vorm van seksediscriminatie. Ook kijkt Römkens naar de verschuivingen in de manier waarop de relatie tussen geweld en gender inhoud krijgt in beleid en regelgeving, maar ook in het maatschappelijk debat. De nadruk van de aanstelling ligt op onderzoek, maar zij zal ook gastcolleges geven aan de UvA.

Klik hier om meer te lezen.

Archieven

%d bloggers liken dit: