Bestuur
Het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode bestaat op dit moment uit vijf vrouwen:

  • Rebecca Onderstal, voorzitter
  • Wil Fransen, secretaris
  • Tanja van Leeuwen, penningmeester
  • Margriet van de Bunt, bestuurslid met PR in haar portefeuille
  • Fieke Klaver, bestuurslid met netwerkfunctie in haar portefeuille

Als bestuur komen we ongeveer eens in de zes weken samen om te vergaderen over de actuele stand van zaken rondom vrouw en geloof in Nederland en daarbuiten. Ook plannen en evalueren we activiteiten op dit vlak en zoeken we contact met zuster-organisaties. Naast nuttig zijn de vergaderingen ook leerzaam en leuk: er wordt ook veel gelachen!

Redactie

De redactie van het kwartaalblad ZijSpiegel bestaat uit Joanne Seldenrath (eindredacteur), Haydy Nelson, Martina Heinrichs en Margriet van den Bunt (bestuurslid).