De Raad van Kerken in Nederland heeft expertmeetings gehouden met ‘gewone gelovigien’ over de beleving van eucharistie en avondmaal. Ter inleiding besprak Barend Kamphuis het verhaal van de Emmaüsgangers, volgens hem zeer waarschijnlijk het echtpaar Kleopas en Maria. Het is de bedoeling het gesprek over de beleving van eucharistie en avondmaal ook plaatselijk en in kleinere kring voort te zetten. Zie voor meer informatie de website van de Raad van Kerken.