Kune Biezeveld Als scherven spreken. Over God in het leven van alledag. ISBN 9789021142159. Meinema, Zoetermeer 2008. Paperback, 160 p. € 16,50.Als scherven spreken
Op 7 september 2008 is prof.dr. Kune Biezeveld overleden, hoogleraar vrouwenstudies en docent systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), vestiging Leiden.
Kune was een bijzonder hartelijke en warme vrouw met veel kennis van zaken. Op de vrouwensynode van maart 2007 had ze een inspirerende inbreng rondom het thema ‘ietsisme’. Het ietsisme zag Kune als de uitdaging voor de theologie om zichzelf te vertalen naar het leven van de mensen. Deze roep om vertaling van de waardevolle ‘oude’ woorden werd herkend door velen in haar gehoor.
Kune heeft tijdens haar ziekte verder aan dit thema gewerkt en dat heeft geresulteerd in de afronding van haar boek: Als scherven spreken. Over God in het leven van alledag. Het boek is gepresenteerd op 6 november 2008. We hopen dat dit boek velen tot inspiratie mag zijn, haar gedachtenis tot zegen.