B. Roukema-Koning Als mannen en vrouwen bidden Een empirisch-psychologische studie Meinema, €19,90 ISBN: 9789023919292 paperback, 176 pag.
Als mannen en vrouwen biddenIs er verschil in bidden tussen mannen en vrouwen? En zo ja, kunnen we dit interpreteren? Welke verklaringen zijn in omloop voor sekseverschillen in godsdienstigheid en hoeveel waarde kunnen we daaraan hechten? Naar deze vragen heeft godsdienstpsychologe Barbara Roukema-Koning onderzoek verricht.

Zij geeft de bestaande vakliteratuur weer en bespreekt nieuwe gegevens over de gebedsbeleving van leden van de Protestantse Kerk Nederland.
Vrouwen praktiseren het bidden op andere wijze dan mannen. Voor hen is bidden het delen met God van wat hen bezighoudt. Zij zien in meer situaties een aanleiding tot bidden. Vrouwen beoefenen sommige gebedsvormen frequenter, zoals vertellen, zingen, één-zijn met God en luisteren. Vrouwen herkennen vaker in zichzelf en anderen een antwoord van God op hun gebed. Voor mannen is het gebed vooral als moment van nadenken van grote waarde. De religieuze accenten hangen duidelijk samen met een psychologisch verschil in sociale gerichtheid. Vrouwen zien zichzelf meer dan mannen als attent: in veel situaties in het sociale verkeer zijn zij gericht op het welzijn en het perspectief van anderen. En zoals zij verbondenheid zoeken met mensen, zoeken zij dat in hun bidden met God. Mannen richten zich meer op doen. Zij vinden bidden van waarde als bezinning op hun handelwijzen. De theorie over gender maakt de bredere psychologische betekenis van deze man-vrouw verschillen duidelijk.