Alledaags en buitengewoon. Spiritualiteit in vrouwendomeinen. Angela Berlis en Anne-Marie Korte (red.) Skandalon, 2012 153 p. €17,95 ISBN 978-94-90708-47-4

Een bundel met tien onderzoeken naar ervaringen van vrouwen met heiligheid en heiliging door de eeuwen heen. De auteurs proberen spiritualiteit op het spoor te komen waar vrouwen hun eigen stempel op hebben gedrukt. Van huis-tuin-en-keukenwonderen en een badkamerritueel rond Maria, via de zusters van het gemene leven en de keuken van Sor Juana, naar de huisgemeentes van Paulus en de vrouwen rond Simson. De heldere inleiding van beide redacteuren geeft inzicht in de werkwijze van genderstudies religie, waarin ‘het alledaagse’ een belangrijke vindplaats is. Het heilige staat voor hen niet tegenover het profane. Vrouwen, die vaak uitgesloten worden van het heilige, hebben het heilige gevonden in het alledaagse. Het mooi vormgegeven boekje is het resultaat van een interdisciplinair Nederlands onderzoeksproject en maakt de resultaten voor een breder publiek toegankelijk. (Trees van Montfoort)