Synodetafel

Tijdens de Synode wordt er ook vergaderd. De agendapunten worden ingebracht door de deelneemsters zelf en hebben betrekking op kwesties waar zij actie op willen ondernemen. Het is de bedoeling dat op ieder van de punten een besluit wordt genomen of een afspraak wordt gemaakt. De vergaderpunten worden ingeleid door vrouwen of groepen die deze hebben ingebracht. Hiermee biedt de Vrouwensynode een plaats waar bondgenotes kunnen worden gevonden en coalities op concrete punten kunnen worden gesmeed.

Je kunt een vergaderpunt voor de Synodetafel volgens onderstaand format inleveren bij de voorzitters via dit emailadres (klik). 

We willen je vragen je agendapunt in te leveren volgens de SYNODE methode:  

S= Specifiek. Wat wil je precies? Voor wie of wat zou dat in welke mate moeten gelden?

Y= Yell of motto. Je onderwerp in één zin.

N= Namens. Namens wie of wat spreek je? (geloof, traditie, groepering)

0= Oproep. Wie moet je mee zien te krijgen? Welke middelen zijn er voor nodig?

D= Datum. Wat is je tijdpad? Wanneer wil je je doel gerealiseerd hebben?

E= En verder. Ruimte voor aanvullingen.

 

 

 

Archieven