De Oecumenische Vrouwensynode is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste inkomsten- of subsidiebron. Het werk van de Vrouwensynode drijft financieel op giften. Donaties zijn daarom onontbeerlijk voor ons.

  • Deel je ons visioen van een wereld, waar in veelkleurigheid naar godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur in gerechtigheid wordt samengeleefd?
  • Vind je het belangrijk dat de Vrouwensynode zich in het bijzonder richt op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk?
  • Waardeer je de Vrouwensynode als platform voor vrouwen en organisaties, actief op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij?

Help ons dan onze stem te laten horen en de onderlinge banden in ons netwerk te versterken!

Bij een donatie van € 50 of meer per jaar houden we je met ons kwartaalblad op de hoogte. Vind je vijftig euro teveel en wil je toch het kwartaalblad ontvangen? Een abonnement nemen kan ook. Per jaar kost dat € 22,50 (€ 12,00 bij een minimuminkomen), voor adressen buiten Nederland in verband met de extra portokosten € 28,00 (€17,50 bij een minimuminkomen).

Aftrekbaar van de belasting

De Oecumenische Vrouwensynode is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn dus als gift aftrekbaar van de belasting.

Een periodieke donatie is volledig aftrekbaar van je belasting als je zelf schriftelijk vastlegt dat de donatie voor 5 jaar of langer geldt. Zonder dat is van het totaal van je giften dat deel aftrekbaar wat een inkomensafhankelijke drempel overschrijdt. Mocht je door overmacht geen 5 jaar vol maken, dan blijft de volledige belastingaftrek gelden. Zie ook de website van de belastingdienst over gewone giften en periodieke giften.

Hoe word je abonnee? 

Abonnee kun je gemakkelijk worden door hieronder op de link voor het formulier te klikken en dit digitaal in te vullen. Mocht dit problemen opleveren, kun je ook een e-mail sturen aan Tanja van Leeuwen (penningmeester). Je kunt ook per post bericht sturen naar:

Penningmeester Vrouwensynode
t.a.v. Tanja van Leeuwen
Van Poelgeestlaan 125
2352TR Leiderdorp

Een eenmalige donatie is natuurlijk ook heel welkom. Maak je gift over naar IBAN: NL23 INGB 0006 2347 66 ten name van Oecumenische Vrouwensynode.

Adreswijziging of wijziging van IBAN

Een adreswijziging of wijziging van je IBAN kun je doorgeven via Contact.

Abonnement of ‘gewone’ donatie wijzigen

Je kunt je abonnement of donatie wijzigen via hetzelfde formulier als waarmee nieuwe abonnees of donateurs zich aanmelden. Onderaan het formulier kun je aangeven dat het een wijziging betreft. Klik hier voor het formulier om je donatie of abonnement wijzigen.

Overeenkomst periodieke gift wijzigen

Indien je een overeenkomst periodieke gift wilt wijzigen moet je daarvoor een nieuwe overeekomst invullen en naar ons opsturen. Graag ontvangen we er een briefje met uitleg over de wijziging bij. Let op: een wijziging kan invloed hebben op de aftrekbaarheid voor de belasting van de gift.

Met een “overeenkomst periodieke gift in geld” is je donatie volledig aftrekbaar voor de belasting. Zie ook de website van de belastingdienst over gewone giften en periodieke giften. Bij een donatie van € 50 of meer per jaar houden we je via ons kwartaalblad Zijspiegel op de hoogte.

Hoe werkt het?

  • download het formulier Periodieke gift in geld;
  • print het uit;
  • vul het in en onderteken het;
  • stuur het formulier in een gefrankeerde envelop naar Administratie Oecumenische Vrouwensynode,

    Van Poelgeestlaan 125, 2352 TR Leiderdorp.

Je krijg van ons een kopie van het formulier terug, door ons waar nodig verder ingevuld en ondertekend. De andere bewaren we in onze administratie.