De Oecumenische Vrouwensynode is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste inkomsten- of subsidiebron. We zijn daarom afhankelijk van giften om het werk dat we doen, te kunnen blijven doen.

Deel je ons visioen van een wereld waar in gerechtigheid wordt samengeleefd? Help ons dan onze stem te laten horen en de onderlinge banden in ons netwerk te versterken!

Hoe werkt het?

Bij een donatie van € 50 of meer per jaar krijg je automatisch ons kwartaalblad, de ZijSpiegel, toegestuurd. Vind je vijftig euro teveel en wil je toch het kwartaalblad ontvangen? Een abonnement nemen kan ook!

Aftrekbaar van de belasting

De Oecumenische Vrouwensynode is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn dus als gift aftrekbaar van de belasting. Meer informatie over het aftrekken van de giften kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Hoe word je abonnee of donateur? 

  • Wil je je abonneren op de ZijSpiegel? Klik dan hier om het formulier digitaal in te vullen.
  • Wil je periodiek doneren aan de Oecumenische Vrouwensynode?
    Klik dan hier om het formulier digitaal in te vullen.
  • Wil je je donatie voor minstens vijf jaar vastleggen? Klik dan hier, vul het uit te printen formulier in en stuur het naar de penningmeester. Email en adres staan hieronder.

Een eenmalige donatie is natuurlijk ook heel welkom. Maak je gift over naar IBAN: NL23 INGB 0006 2347 66 ten name van Oecumenische Vrouwensynode.

Mocht digitaal invullen niet lukken, kun je ook een e-mail sturen aan Tanja van Leeuwen (penningmeester).

Je kunt ook per post bericht sturen naar:

Penningmeester Vrouwensynode
t.a.v. Tanja van Leeuwen
Van Poelgeestlaan 125
2352TR Leiderdorp