Aanbevelingen van Atria over geweld tegen vrouwen

Op dinsdag 9 februari 2016 sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over geweld tegen vrouwen. In een brief aan de Tweede Kamer doet Atria een aantal aanbevelingen. 

•Bij de deskundigheidsbevordering is meer specifieke aandacht nodig voor de samenhang tussen geweld tegen vrouwen en ongelijke maatschappelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.
•Zet experimenten in en onderzoek hoe het huisverbod als mogelijk wèl effectief preventiemiddel ingezet kan worden bij de mildere gevallen die juist nog niet in een strafrechtelijk traject zitten.
•Het Verdrag van Istanbul vraagt om een orgaan dat het beleid op het terrein van geweld tegen vrouwen coördineert en effecten van beleid volgt. We stellen voor dat hiertoe een nationaal orgaan wordt ingericht dat de gendersensitiviteit van het beleid gericht op de bestrijding van geweld tegen vrouwen coördineert in samenwerking met de relevante NGO’s en kennisinstituten.
•Sluit aan bij onderzoeksmethoden zoals gehanteerd bij internationaal erkende wetenschappelijke onderzoeken naar geweld in de privésfeer opdat Nederland ook internationaal vergelijkbare gegevens verzamelt.

Klik hier om de volledige brief te lezen. 

Archieven