Op dinsdag 28 november 2019 is het 50 jaar geleden dat de generale synode van de Gereformeerde kerken in Nederland officieel alle ambten openstelde voor vrouwen. Een ingrijpende verandering. In het boek Een ander Ambt (1994) beschrijven vrouwen de aanloop tot dit besluit en de ontwikkelingen van de eerste 25 jaar. En hoe is dat nu, anno 2019? Is het intussen vanzelfsprekend dat een vrouw voorgaat, een gezagspositie bekleedt, of in de liturgie de zegen geeft? Van onderzoek naar de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar is weinig te vinden. 

Binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is er vooralsnog geen teken dat er aan het jubileum van 50 jaar vrouwen in het ambt aandacht wordt besteed. In reformatorische kerkgenootschappen wordt het gesprek over het ambt voor vrouwen dezer dagen nog heftig gevoerd. 

Margriet Gosker schreef een ervaringsverhaal over vrouw-zijn en het ambt van predikante bekleden: klik hier om het te lezen.