In 1919 kregen vrouwen kiesrecht, na 20 jaar vrouwenstrijd. Het kiesrecht was landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Deze gebeurtenis wordt in 2019 overal in het land gevierd. De start is op 1 februari 2019 in Den Haag en je/u bent van harte uitgenodigd!

Hier kun je het hele programma bekijken en je aanmelden voor de verschillende onderdelen.

Oproep: laat je horen!

Gezocht: 1919 vrouwen met hoed, spandoeken etc. op het “VROUWEN-PLEIN”:  vrijdag 1 februari 2019, 14:00 – ca. 15:00 uur Plein (Den Haag).

Kom met hoed, spandoek, bord e.d. en laat zien en horen welke verbeteringen er voor vrouwen anno 2019 nodig zijn!