“Er zijn nu in de Protestantse kerk toch allang evenveel vrouwen als mannen predikant,” zei mijn gesprekspartner laatst. Ik verslikte me bijna in de slok thee die ik net nam. “Nou, niet helemaal nee…” De 50/50 verdeling is ook in de Anglicaanse kerk nog niet aan de orde, maar 25 jaar na wijding van de eerste vrouw zijn vrouwelijke geestelijken niet meer weg te denken in de anglicaanse Church of England.

De anglicaanse Church of Engeland and Wales gaf 25 jaar geleden groen licht voor de wijding van vrouwelijke priesters,” zo schrijft De Roerom. “Vandaag is een op drie anglicaanse voorgangers een vrouw. Bovendien kent de Britse anglicaanse Kerk sinds 5 jaar ook vrouwelijke bisschoppen. Dat werd tijdens een eucharistieviering in York onderstreept door John Sentamu, de aartsbisschopvan York, na de aartsbisschop Canterbury de belangrijkste anglicaanse geestelijke in de anglicaanse Kerk.”