1 mei: ik ben er even niet!

Wist je dat in Nederland vrouwen twee keer zo veel zorgen als mannen? En door de komst van de participatiesamenleving zal dit aantal waarschijnlijk alleen maar toenemen. Daarom wil WOMEN Inc. met de #ikbenerevenniet campagne voorkomen dat deze extra zorg automatisch op de schouders van vrouwen terechtkomt.

Voor wie zorg jij, en wanneer sta je daarbij stil? 
Veel vrouwen nemen naast hun betaalde baan de zorg voor anderen op zich. Dit kan de zorg voor kinderen zijn, maar ook de zorg voor een chronisch zieke partner, gehandicapt kind of hulpbehoevend familielid of kennis. Werk en zorgtaken kunnen prima te combineren zijn. Doordat het kabinet in de participatiesamenleving burgers echter oproept om meer zorg op zich te nemen dan ze nu al doen, kan je hiermee toch in de knel komen.

WOMEN Inc. wil voorkomen dat dit gebeurt en voert daarom campagne “IK BEN ER EVEN NIET”. Deze campagne wil vrouwen, mannen, werkgevers en de overheid in laten zien dat we met z’n allen meer stil moeten staan bij wie verantwoordelijk is voor de zorg voor anderen. Dit zijn we namelijk allemaal, maar toch komt de zorg nog steeds vooral op de schouders van vrouwen terecht. Tijd om hier verandering in te brengen!

We roepen jou en alle vrouwen in heel Nederland op om 1 mei (Dag van de Arbeid) jouw onbetaalde zorgtaken voor één dag aan anderen over te laten. Een dag om stil te staan bij je ideale zorg- en werkbalans. Ga 1 mei ook de uitdaging aan en doe mee met het sociaal experiment #ikbenerevenniet. Want samen kunnen we een doorbraak realiseren in de verdeling van zorg en werk!

Klik hier voor meer informatie over de campagne en om mee te doen. 

Archieven

%d bloggers liken dit: