Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Symposium ter afsluiting Open Studiedagen op 5 juni

Op 5 juni a.s. vindt in Nijmegen een symposium plaats als feestelijke afsluiting van de Open Studiedagen die gedurende 15 jaar met allerlei verschillende thema's plaatsgevonden hebben. Onder de titel: ‘Vreemde Ontmoetingen, Ontmoetingen met het Vreemde’, zullen Maaike de Haardt, Lieve Troch en Grietje Dresen nog eenmaal vanuit verschillende invalshoeken met dit uitdagende thema aan de slag gaan om daarmee een feestelijke einde van een bijzondere traditie in te zetten. Klik hier voor meer informatie, van harte welkom! 

1 mei: ik ben er even niet!

Wist je dat in Nederland vrouwen twee keer zo veel zorgen als mannen? En door de komst van de participatiesamenleving zal dit aantal waarschijnlijk alleen maar toenemen. Daarom wil WOMEN Inc. met de #ikbenerevenniet campagne voorkomen dat deze extra zorg automatisch op de schouders van vrouwen terechtkomt.

Lees meer...

Verslag symposium 22 april: "Mensen zijn de kerk!"

"‘Zeg maar niets’, zei ze. Hij kwam ondanks alles weer eens in de kerk en zij ging naast hem staan, nodigde hem uit voor een gespreksgroep. Toen was Gerard ‘betrapt’ op homoseksualiteit en verstoten uit zijn parochie. Nu is hij gelukkig getrouwd met Ruud en parochiecoördinator van de Vlaspit in Tilburg."
Op woensdag 22 september j.l. vond in Utrecht het symposium "Scheurtjes laten licht door" plaats, georganiseerd door de Unie NKV en de KNR. Joanne Seldenrath schreef hierover een verslag.

Lees meer...

Interview Christelijk Weekblad: "Als je naar elkaars verhalen luistert, leer je begrip te hebben"

In de aanloop naar de synodemiddag op 8 maart j.l. verscheen op 6 maart een interview met voorzitter ds. Jasja Nottelman in het Christelijk Weekblad. Jasja werd geïnterviewd door Ineke Evink en vertelt over het hoe en waarom van de Vrouwensynode, over verhalen en verbinding: "Je moet het altijd samen doen. De Vrouwensynode helpt vrouwen om hun weg te vinden en helpt hen om sterker te worden." 
Klik hier om het volledige interview te lezen. 

Nieuwe website OecuMenens

 De Stichting OecuMenens heeft sinds kort een nieuwe website! Sinds 1988 heeft de Stichting OecuMenens zich, samen met Landelijk Oecumenisch Platform, ingezet voor de oecumene in Nederland. Lange tijd gaven zij ook een tijdschrift uit (Vier in Een, later Vonk), maar dat is sinds 2004 helaas opgeheven. Nu ook het LOP in oktober 2014 is opgeheven, wil de Stichting OecuMenens zich met hernieuwde kracht inzetten voor de samenwerking tussen mensen en organisaties die het menen met oecumene, onder andere met een vernieuwde website (zie hier). 

Impressieverslag Tiende Gelderse Ontmoetingsdag

Afgelopen zondag 22 maart werd in Arnhem de tiende Gelderse Ontmoetingsdag voor vrouwen georganiseerd. De dag had als thema: "Close Harmony. Zet je talenten in voor elkaar." Een dag door vrouwen voor vrouwen, die ontmoeting, uitwisseling en verdieping in elkaars religie en cultuur belangrijk vinden. De tiende en tevens laatste dag op basis van dit format diende als vliegwiel voor nieuwe initiatieven. Bestuurslid Wil Franssen en Marianne van Waterschoot bezochten deze dag, en Marianne schreef hierover een impressieverslag, dat hier te vinden is. 

Verslag studiemiddag Teresa van Avila

Op 6 maart 2015 was er een studiemiddag in Groningen: Leiderschap, spiritualiteit en gender, ter herdenking van Teresa van Avila (1515-1582). Teresa van Avila was een befaamd Spaans mystica en geestelijk leidster. Zij had in haar eigen tijd grote impact en ook nu nog is zij een groot inspiratiebron voor vrouwen en vrouwelijk leiderschap.  Namens de Oecumenische Vrouwensynode ging voorzitter Jasja Nottelman erheen en schreef een verslag over een inspirerende en activerende middag.

Lees meer...

Symposium Unie NKV en KNR: "Scheurtjes laten licht door"

Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een bisschoppensynode gehouden over het gezin. Deze heeft als thema: ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigen op 22 april a.s. betrokken katholieken uit voor een symposium.

Lees meer...

VrouwenVerhalen: een geslaagde synodemiddag

Op zondag 8 maart j.l. zat de Janskerk in Utrecht vol met vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en gezindtes. Wat hen verbond, was interesse in vrouw en geloof - en daarmee in de Vrouwensynode! Aletta Jacobs kwam op bezoek, er werd genoten van een heerlijke high tea en er vonden verdiepende gesprekken plaats. De middag werd afgesloten met een viering waarin eeuwenoude liederen van Hildegard von Bingen klonken, vertolkt door de vrouwenschola van het Vocaal Theologen Ensemble.

Als bestuur kijken we terug op een erg geslaagde middag waar al veel enthousiaste reacties op gevolgd zijn. 

Lees hier het uitgebreide verslag.

 

Verslag trialoogweekend: met Hagar (Hajar) in Huissen

Een intermenselijke ontmoeting tussen vrouwen uit het jodendom, de islam en het christendom in het Dominicanenklooster Huissen met als thema ‘Volharding’ - een trialoogweekend waar achttien vrouwen bij elkaar kwamen voor verdieping, ontmoeting en verbinding. Annego Hogebrink en Ina Veldman schreven hierover een verslag.

 

Lees meer...

Necrologie Luise Schottroff

Op 8 februari j.l. is feministisch theologe Luise Schottroff op tachtigjarige leeftijd overleden. Zij was, samen met Dorothee Sölle, een van de meest bekende voorvechters in Duitsland van de feministische theologie. Schottroff werkte mee aan Die Bibel in gerechter Sprache, een Duitse Bijbelvertaling uit 2006, waarin veel ruimte gemaakt voor inzichten uit de feministische theologie en de bevrijdingstheologie.
Magda Misset - van de Weg schreef een necrologie over haar, die hier te lezen is. 

Interview Geloven in Nederland: ‘Ons visioen is een wereld waarin in gerechtigheid wordt samengeleefd.'

Naar aanleiding van de start van Internationale Vrouwenweek en de synodemiddag op 8 maart a.s. werd bestuurslid Emsi Hansen geïnterviewd door Maxine Hernix van de online community Geloven in Nederland. Dat een dag als 8 maart nog steeds hard nodig is, werd duidelijk: "Juist doordat we denken dat het allemaal wel goed is met emancipatie en dat feminisme een afgelopen zaak is, zien we niet in dat er nog steeds grote ongelijkheid is.'"

Lees meer...

NVR reageert op Midterm Review Emancipatie

De NVR heeft gereageerd op de Midterm Review Emancipatie die op 5 maart in de Tweede Kamer besproken zal worden, en doet een aantal aanbevelingen. "Voer een Gender Impact Analyse uit naar de effecten van de decentralisatie," is één van de belangrijksten, en ook: "Toon meer ambitie in het emancipatiebeleid om de genderdiversiteit van gemeentelijk beleid te stimuleren." Hier is een uitgebreider verslag te lezen en de volledige reactie. 


Toekomstvisie aartsbisdom: een tegenbeweging

In het aartsbisdom speelt al langere tijd een felle discussie rondom de visie van kardinaal Eijk op zijn beleid van kerksluitingen. Al eerder schreven we hierover, maar hoe is het sindsdien verder gegaan? De website van Mariënburg biedt een mooi, actueel overzicht.

HEERE verbondsnaam? IWFT en Vrouwensynode reageren

Anne-Claire Mulder en Arine Benschop hebben namens de Vrouwensynode en het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie een ingezonden brief gemaakt voor het Reformatorisch Dagblad. Het blad schreef naar aanleiding van het overlijden van Luise Schottroff: ‘Schottroff … werkte mee aan de Bijbeluitgave ”Bibel in gerechter Sprache” … Daarin zijn bevindingen uit de feministische theologie en de bevrijdingstheologie verwerkt. … De verbondsnaam HEERE (Herr) werd vervangen door „de Eeuwige” („die Ewige”).’

Lees meer...

Vrouwen aan de TUK over predikantschap

Wat doe je als je als vrouw theologie studeert, maar van de synode van jouw kerk geen predikante mag worden? Dit is de situatie voor drie studentes aan de Theologische Universiteit Kampen, met wie het TU Magazine een interview hield. De drie vrouwen vertellen over hun worsteling met deze situatie, maar blijven concluderen: "Predikantschap is eigenlijk een heel toffe baan, en theologie is de meest relevante studie die je kunt kiezen!"
Hier kunt u het interview met de drie studentes vinden.

Het eerste Pop-Up-Monastery: 8-21 augustus 2015

Het eerste Pop-Up-Monastery, opgezet door een groep jonge vrouwen van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa (EFECW), zal van 8-21 augustus  plaatsvinden in klooster Mariensee (Duitsland). Het Pop-Up-Monastery is een retraite voor van alle leeftijden vrouwen uit Europa die afstand willen nemen van hun drukke leven, en vrouwen ontmoeten uit alle generaties en met verschillende culturele achtergrond. Het Pop-Up-Monastery omvat uiteenlopende activiteiten: een pelgrimstocht, samen koken en tuinieren, muziek, stilte, gebed en meer. Diep gelovig en/of spiritueel zoekend: iedereen is welkom en de inschrijving is geopend.

www.popupmonastery.com

VPSG organiseert studiemiddag over schaamte

Op dinsdag 10 maart a.s. organiseert het VPSG een studiemiddag voor theologen over schaamte, met medewerking van Hanneke Meulink-Korf.
Schaamte is een veel voorkomend gevoel bij slachtoffers van seksueel misbruik. Schaamte om wat hen is aangedaan, schaamte om wie ze zijn of geworden zijn.

Lees meer...

Prof.dr. Philomena Mwaura zal Hendrik Kraemerlezing houden

Op 20 mei 2015 zal prof.dr. Philomena Mwaura de Hendrik Kraemer Lezing geven. Mwaura is lid van de Circle of Concerned African Woman Theologians en director van het Centre for Gender Equity & Empowerment aan de Kenyatta University in Nairobi.

De jaarlijks terugkerende Hendrik Kraemerlezing stelt actuele vragen aan de orde, die het samenleven met verschil in cultuur en religie betreffen. De lezing heeft tot doel inzicht te bieden en missionair engagement en dialoog te stimuleren. De lezing wordt georganiseerd door de bijzondere leerstoel missiologie (prof.dr. Mechteld Jansen) van de Stichting de Zending van de Protestantse kerk.

Hier is meer informatie te vinden. 

Geslaagde Vrouwensynode

panoramafoto kerkruimte

Op 8 maart kwamen in de Thomaskerk in Amsterdam ruim 140 jongere en oudere vrouwen uit de breedte van de kerken samen rondom het thema “Vrouwen Houden Huis – over geloven in duurzame economie”. Een dag met inspirerende verhalen, voorbeelden uit de praktijk, film, muziek, gelegenheid om te netwerken en een heerlijke lunch. Lees het uitgebreide verslag met filmpjes van de Talks!

Lees meer...