Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Impressieverslag Tiende Gelderse Ontmoetingsdag

Afgelopen zondag 22 maart werd in Arnhem de tiende Gelderse Ontmoetingsdag voor vrouwen georganiseerd. De dag had als thema: "Close Harmony. Zet je talenten in voor elkaar." Een dag door vrouwen voor vrouwen, die ontmoeting, uitwisseling en verdieping in elkaars religie en cultuur belangrijk vinden. De tiende en tevens laatste dag op basis van dit format diende als vliegwiel voor nieuwe initiatieven. Bestuurslid Wil Franssen en Marianne van Waterschoot bezochten deze dag, en Marianne schreef hierover een impressieverslag, dat hier te vinden is. 

Verslag studiemiddag Teresa van Avila

Op 6 maart 2015 was er een studiemiddag in Groningen: Leiderschap, spiritualiteit en gender, ter herdenking van Teresa van Avila (1515-1582). Teresa van Avila was een befaamd Spaans mystica en geestelijk leidster. Zij had in haar eigen tijd grote impact en ook nu nog is zij een groot inspiratiebron voor vrouwen en vrouwelijk leiderschap.  Namens de Oecumenische Vrouwensynode ging voorzitter Jasja Nottelman erheen en schreef een verslag over een inspirerende en activerende middag.

Lees meer...

Symposium Unie NKV en KNR: "Scheurtjes laten licht door"

Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een bisschoppensynode gehouden over het gezin. Deze heeft als thema: ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigen op 22 april a.s. betrokken katholieken uit voor een symposium.

Lees meer...

VrouwenVerhalen: een geslaagde synodemiddag

Op zondag 8 maart j.l. zat de Janskerk in Utrecht vol met vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en gezindtes. Wat hen verbond, was interesse in vrouw en geloof - en daarmee in de Vrouwensynode! Aletta Jacobs kwam op bezoek, er werd genoten van een heerlijke high tea en er vonden verdiepende gesprekken plaats. De middag werd afgesloten met een viering waarin eeuwenoude liederen van Hildegard von Bingen klonken, vertolkt door de vrouwenschola van het Vocaal Theologen Ensemble.

Lees meer...

Verslag trialoogweekend: met Hagar (Hajar) in Huissen

Een intermenselijke ontmoeting tussen vrouwen uit het jodendom, de islam en het christendom in het Dominicanenklooster Huissen met als thema ‘Volharding’ - een trialoogweekend waar achttien vrouwen bij elkaar kwamen voor verdieping, ontmoeting en verbinding. Annego Hogebrink en Ina Veldman schreven hierover een verslag.

 

Lees meer...

Necrologie Luise Schottroff

Op 8 februari j.l. is feministisch theologe Luise Schottroff op tachtigjarige leeftijd overleden. Zij was, samen met Dorothee Sölle, een van de meest bekende voorvechters in Duitsland van de feministische theologie. Schottroff werkte mee aan Die Bibel in gerechter Sprache, een Duitse Bijbelvertaling uit 2006, waarin veel ruimte gemaakt voor inzichten uit de feministische theologie en de bevrijdingstheologie.
Magda Misset - van de Weg schreef een necrologie over haar, die hier te lezen is. 

Interview Geloven in Nederland: ‘Ons visioen is een wereld waarin in gerechtigheid wordt samengeleefd.'

Naar aanleiding van de start van Internationale Vrouwenweek en de synodemiddag op 8 maart a.s. werd bestuurslid Emsi Hansen geïnterviewd door Maxine Hernix van de online community Geloven in Nederland. Dat een dag als 8 maart nog steeds hard nodig is, werd duidelijk: "Juist doordat we denken dat het allemaal wel goed is met emancipatie en dat feminisme een afgelopen zaak is, zien we niet in dat er nog steeds grote ongelijkheid is.'"

Lees meer...

NVR reageert op Midterm Review Emancipatie

De NVR heeft gereageerd op de Midterm Review Emancipatie die op 5 maart in de Tweede Kamer besproken zal worden, en doet een aantal aanbevelingen. "Voer een Gender Impact Analyse uit naar de effecten van de decentralisatie," is één van de belangrijksten, en ook: "Toon meer ambitie in het emancipatiebeleid om de genderdiversiteit van gemeentelijk beleid te stimuleren." Hier is een uitgebreider verslag te lezen en de volledige reactie. 


Toekomstvisie aartsbisdom: een tegenbeweging

In het aartsbisdom speelt al langere tijd een felle discussie rondom de visie van kardinaal Eijk op zijn beleid van kerksluitingen. Al eerder schreven we hierover, maar hoe is het sindsdien verder gegaan? De website van Mariënburg biedt een mooi, actueel overzicht.

HEERE verbondsnaam? IWFT en Vrouwensynode reageren

Anne-Claire Mulder en Arine Benschop hebben namens de Vrouwensynode en het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie een ingezonden brief gemaakt voor het Reformatorisch Dagblad. Het blad schreef naar aanleiding van het overlijden van Luise Schottroff: ‘Schottroff … werkte mee aan de Bijbeluitgave ”Bibel in gerechter Sprache” … Daarin zijn bevindingen uit de feministische theologie en de bevrijdingstheologie verwerkt. … De verbondsnaam HEERE (Herr) werd vervangen door „de Eeuwige” („die Ewige”).’

Lees meer...

Vrouwen aan de TUK over predikantschap

Wat doe je als je als vrouw theologie studeert, maar van de synode van jouw kerk geen predikante mag worden? Dit is de situatie voor drie studentes aan de Theologische Universiteit Kampen, met wie het TU Magazine een interview hield. De drie vrouwen vertellen over hun worsteling met deze situatie, maar blijven concluderen: "Predikantschap is eigenlijk een heel toffe baan, en theologie is de meest relevante studie die je kunt kiezen!"
Hier kunt u het interview met de drie studentes vinden.

Het eerste Pop-Up-Monastery: 8-21 augustus 2015

Het eerste Pop-Up-Monastery, opgezet door een groep jonge vrouwen van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa (EFECW), zal van 8-21 augustus  plaatsvinden in klooster Mariensee (Duitsland). Het Pop-Up-Monastery is een retraite voor van alle leeftijden vrouwen uit Europa die afstand willen nemen van hun drukke leven, en vrouwen ontmoeten uit alle generaties en met verschillende culturele achtergrond. Het Pop-Up-Monastery omvat uiteenlopende activiteiten: een pelgrimstocht, samen koken en tuinieren, muziek, stilte, gebed en meer. Diep gelovig en/of spiritueel zoekend: iedereen is welkom en de inschrijving is geopend.

www.popupmonastery.com

VPSG organiseert studiemiddag over schaamte

Op dinsdag 10 maart a.s. organiseert het VPSG een studiemiddag voor theologen over schaamte, met medewerking van Hanneke Meulink-Korf.
Schaamte is een veel voorkomend gevoel bij slachtoffers van seksueel misbruik. Schaamte om wat hen is aangedaan, schaamte om wie ze zijn of geworden zijn.

Lees meer...

500e geboortejaar Teresa van Avila - Studiedag

In 2015 is het vijfhonderd jaar geleden dat de befaamde Spaanse mystica en geestelijk leidster Teresa van Avila werd geboren. In haar eigen tijd had ze een grote impact en dat is zo gebleven tot in deze tijd. Zo onderzocht de feministische Franse filosofe Simone de Beauvoir haar als voorbeeld voor feministische vrouwen op zoek naar autonomie, terwijl Paus Paulus VI haar in 1974 tot kerklerares benoemde.

De Studiedag Gender en Religie 2015 op vrijdag 6 maart wordt aan Teresa gewijd. Teresa’s leiderschapspraktijk zal centraal staan. Wat is de relatie van haar functioneren als leider met haar spiritualiteit? In hoeverre is er sprake van een typisch vrouwelijke manier van leidinggeven? Welke technieken gebruikte ze? Hoe was haar verhouding met andere leiders in haar tijd? In hoeverre is zij een bron van inspiratie voor mannelijke en vrouwelijke leiders in de eenentwintigste eeuw?

Zie de aankondiging voor meer gegevens.

 

Prof.dr. Philomena Mwaura zal Hendrik Kraemerlezing houden

Op 20 mei 2015 zal prof.dr. Philomena Mwaura de Hendrik Kraemer Lezing geven. Mwaura is lid van de Circle of Concerned African Woman Theologians en director van het Centre for Gender Equity & Empowerment aan de Kenyatta University in Nairobi.

De jaarlijks terugkerende Hendrik Kraemerlezing stelt actuele vragen aan de orde, die het samenleven met verschil in cultuur en religie betreffen. De lezing heeft tot doel inzicht te bieden en missionair engagement en dialoog te stimuleren. De lezing wordt georganiseerd door de bijzondere leerstoel missiologie (prof.dr. Mechteld Jansen) van de Stichting de Zending van de Protestantse kerk.

Hier is meer informatie te vinden. 

Lisette Thooft interviewt Karen Armstrong over nieuw boek

Haar nieuwe boek In naam van God. Religie en geweld sluit naadloos aan bij de actualiteit van de terreuraanslagen in Frankrijk. In het boek beantwoordt Karen Armstrong de vraag of religie de oorzaak is van geweld. Lisette Thooft sprak er met haar over.

Armstrong zegt in het gesprek onder andere: “Terrorisme heeft helemaal niets te maken met Mohammed, net zomin als de kruistochten iets te maken hadden met Jezus. Er is niets in de islam dat gewelddadiger is dan het christendom. Alle religies zijn gewelddadig geweest, ook het christendom… Er was geen antisemitisme in de islam, voordat het geïmporteerd werd uit het christendom. Dat antisemitisme hebben ze van ons overgenomen. De missionarissen hebben het verspreid en daarna kwam de staat Israël. In de moderne natiestaat is ook het judaïsme gewelddadig geworden.”

Lees het hele interview op de website van NieuwWij.

 

Interview met feministische moslima Sheily Belhaj

Voor de Volzin-serie 'Jonge Denkers' is onlangs de vrijzinnige moslima Sheily Belhaj (25) geïnterviewd. Zij zegt onder andere

“Voor mij blijft de Koran wel het centrum. Maar de Koran is een multi-interpretabel boek. Helemaal niet zo dichtgetimmerd. Je kunt er je eigen interpretatie op loslaten. Voor mij is de Koran een spirituele gids, geen wetboek en hij bevat inspirerende verzen en prachtige verhalen. Die moet je niet letterlijk nemen. Het gaat om de moraal van het verhaal.

Een voorbeeld? Ik ben voor een feministische lezing van de Koran. Dan is het verhaal over Adam en Eva heel inspirerend. Daar lezen we hoe man en vrouw geschapen zijn, namelijk uit één ziel. Gelijkwaardig dus. Dat is de fundamentele boodschap van de islam. En niet alleen man en vouw maar ook Arabier en niet-Arabier. De islam propageert de gelijkwaardigheid van alle mensen."

Het hele interview is te lezen op de website van de Bezieling.

Lutherse Vrouwenbond lanceert eigen website

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond heeft onlangs met gepaste trots haar mooie website www.nlvb.net gelanceerd.

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond. De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag, ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en middels artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond, nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode, als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland, met een open oog voor de wereld om haar heen. De bond is vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF) en in de lutherse gemeenten.

Neem zelf een kijkje op de website.

 

Nieuwe voorzitter platform christelijke LHBT-beweging

Met ingang van 1 november 2014 is Heleen de Boer de nieuwe voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. De Boer is sinds 1996 al bestuurslid van het LKP. In die functie heeft zij zich altijd ingezet om bruggen te bouwen voor LHBT-ers binnen de kerk en in kerkelijke organisaties, daarbij het liefst intensief samenwerkend met andere LHBTorganisaties. Daarbij werkt De Boer op basis van  het vertrouwen dat het geloof daarin een verbindende schakel is en niet een onneembare hindernis. De Boer over het basisdoel van het LKP: "Een kerk en samenleving met een gelijkwaardige plaats voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

Lees verder op de website van het LKP.

Heeft kritische paus Franciscus hulp nodig?


Foto: Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Paus Franciscus trapt met zijn kritiek velen op de tenen. De curie kreeg het zwaar te verduren in zijn kersttoespraak (Engels). Landen en steden die traditioneel kardinaalszetels waren worden overgeslagen ten gunste van bescheiden bisdommen met herderlijke kerkbestuurders met name in de Derde Wereld. De paus verdedigt zijn kritiek op het kapitalisme: "Is dit populisme? Nee, het is het evangelie." Theo Thier vraagt zich op de website van de Mariënburgvereniging af of de paus niet wat hulp zou kunnen gebruiken van progressief Nederland.

Er wordt al op veel plaatsen hulp gemobiliseerd, zoals bijvoorbeeld rond de voorbereiding van de Gewone Bisschoppensynode van 4 t/m 25 oktober 2015. Groepen gelovigen in verschillende landen constateren dat de vragenlijst Lineamenta over ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’ zelden door gewone gelovigen wordt ingevuld. De paus dringt hier juist op aan. In Nederland...

Lees meer

Wat betekent klooster- en communitair leven in deze tijd?

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Spe Gaudentes interviewde Marianne van Waterschoot Rosaliene Israël voor NieuwWij. Rosaliene zegt daarin: “Voor mij zijn kloosters en communiteiten gemeenschappen waar geleefd wordt vanuit trouw aan jezelf, aan de ander en aan God. De overgave aan de ander, die nooit met jou samenvalt, en de continuïteit (‘ik blijf hier voor als jij terugkomt’) vormen voor mij de kern van het geordende klooster- en communitaire leven. Daarmee is deze vorm van leven een mogelijke concretisering van wat het betekent om christen te zijn. (...) In een wereld waarin mensen in toenemende mate op zichzelf zijn aangewezen, laat het communitaire leven een ander mensbeeld zien: het draait niet om mij alleen.”

Lees het hele interview op de website www.nieuwwij.nl.