Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Anna Rijken: Teresa en Jan in licht

Voor de herdenking van het 500ste geboortedag van Teresa van Avila ontwierp glazenier Anna Rijken (Den Haag, 1991) een glas-in-loodraam met Teresa, en tevens een met Johannes van het Kruis. Teresa van Avila en Johannes van het Kruis worden vaak in één adem genoemd als twee 16de-eeuwse significante hervormers van de Karmelorde. Anna heeft zich voor deze opdracht, waarmee ze haar opleiding tot glazenier afrondde, grondig verdiept in de geschriften van Teresa van Avila. Ze voelt verbinding met de 16de-eeuwse mystica door dienst eerlijke en zuivere schrijfstijl, en alles dat ze voor de vrouwen in haar tijd gedaan heeft. 

Lees meer...

Don't be a pessimist, fund a feminist!

Voor de zomerschool voor jonge feministen, the Agora, van de European Women's Lobby, zijn inmiddels 50 deelnemers geselecteerd uit ruim 150 aanmeldingen. De deelneemsters zijn geselecteerd op motivatie, ervaring, en op hun plannen om het geleerde in te gaan zetten voor verder activisme. De 3 daagse zomerschool die van 3 tot 6 september 2015 onder de naam: the Agora, the Young Feminist Summer School in Brussel plaatsvindt, omvat workshops over werken met de media, storytelling, feminisme en activisme in Europa en het uitwisselen van campagnetechnieken en -lessen (wat werkt?). De European Women's Lobby is nu op zoek naar vrouwen die een jonge feministe willen sponsoren zodat deze kan deelnemen. Het betreft met name de kosten voor reis en verblijf. Wil je bijdragen? Klik dan hier om via PayPal een donatie te doen. Klik hier voor meer informatie over de the Agora.

Vrouwelijke adviesraad Romeinse Curie: "Vrouwen tonen ons nieuwe paden!"

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Romeinse Curie een adviesraad gekregen die uit louter vrouwen bestaat. Het nieuwe orgaan behoort tot de Pauselijke Raad voor de Cultuur. Dat maakte zijn president, kardinaal Gianfranco Ravasi, op 25 juni bekend. Het doel van de adviesgroep is tweeërlei, legt kardinaal Ravasi uit. “Op de eerste plaats gaat het erom de vrouwen uit te nodigen om de activiteiten van het dicasterium [de pauselijke cultuurraad] te laten beoordelen vanuit hun visie en hun persoonlijke perspectief. Het is niet de bedoeling dat we de kerk willen oppoetsen met vrouwelijke aanwezigheid. De tweede dimensie bestaat er in van de vrouwen aanwijzingen op onbekend terrein en nieuwe horizonten te ontvangen. Hier zijn alleen maar mannen op de hoge posities. Vrouwen hebben uitsluitend administratieve taken. En juist daarom willen we de vrouwen vragen om ons nieuwe paden te tonen, paden die we nog nooit betreden hebben."

Pop-Up-Monastery: aanmelden kan nog!

Het eerste Pop-Up-Monastery, opgezet door een groep jonge vrouwen van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa (EFECW), zal van 8-21 augustus  plaatsvinden in klooster Mariensee (Duitsland). Het Pop-Up-Monastery is een retraite voor van alle leeftijden vrouwen uit Europa die afstand willen nemen van hun drukke leven, en vrouwen ontmoeten uit alle generaties en met verschillende culturele achtergrond. Het Pop-Up-Monastery omvat uiteenlopende activiteiten: een pelgrimstocht, samen koken en tuinieren, muziek, stilte, gebed en meer. Diep gelovig en/of spiritueel zoekend: iedereen is welkom. Bekijk de trailer hier en meld je snel aan via www.popupmonastery.com !

Gezocht: diaconale groepen voor ontmoetingsmarkt

Wil jij jouw diaconale groep en het werk dat jullie doen, presenteren? Wil je andere diaconale groepen ontmoeten, en kans maken op €500? Dat kan allemaal op het congres dat Mariënburg op 31 oktober a.s. organiseert, onder de titel: Werk in uitvoering. Diaconie in de knel?

Lees meer...

Moeder Wijsheid bij Augustinus

Onlangs is het proefschrift van Kitty Bouwman, Mater Sapientia, verschenen. In het werk van Augustinus komen veel moederbeelden voor, en deze studie focust dan ook op de vrouwelijke beelden in zijn werk. Kitty werpt met haar studie een nieuw licht op deze beelden en neemt de verhouding tussen Augustinus en zijn moeder Monnica onder de loep. Ook wordt aandacht besteed aan de vriendin van Augustinus, met wie hij een zoon had. Kitty: "Deze studie haalt alternatieve modellen van geestelijke begeleiding en geloofsontwikkeling naar voren die gebaseerd zijn op moederlijke ervaring, zoals het 'dragen' van de mens opdat hij opnieuw geboren wordt."
Het volledige interview met Kitty is te vinden in de ZijSpiegel van mei 2015. Het boek Mater Sapientia is hier verkrijgbaar. 

Vernieuwing alom

Op deze website is de afgelopen tijd al het een en ander veranderd, maar we zijn nog niet klaar. Tijdens de zomermaanden zal onze website in een nieuw jasje gestoken worden! Niet alleen bij de Oecumenische Vrouwensynode verandert er van alles, ook bij organisaties om ons heen is veel aan het gebeuren, voor en achter de schermen. Zo hebben het IWFT en het Halkesfonds beiden een mooie, nieuwe website. Het IWFT heeft daarnaast ook een nieuw logo. Ook bij het Soeterbeeck Programma zal veel gaan veranderen: vanaf 1 september gaan zij samen met het Centrum voor Ethiek verder onder de naam Radboud Reflects. Klik hier voor meer informatie!

AanTafel - word jij gespreksleider?

Wil jij je netwerk vergroten, een volgende stap zetten & jezelf en andere vrouwen versterken? En vind je het leuk om te organiseren? Word dan als eerste in jouw provincie gespreksleider voor WOMEN Inc. bij aanTafel: een netwerk waarmee vrouwen elkaar versterken door letterlijk aan tafel te gaan. Als gespreksleider van aanTafel ontwikkel je nieuwe vaardigheden, zoals luisteren, problemen oplossen, vragen stellen, samenwerken en netwerken. Je ontvangt na afloop van de training een certificaat én je kunt de titel ‘Gespreksleider bij WOMEN Inc.’ toevoegen aan je cv.

Lees meer...

Derde Hendrik Kraemerlezing door prof. dr. Philomena Mwaura

Op 20 mei 2015 vond op de PThU te Amsterdam de derde Hendrik Kraemerlezing plaats. Deze lezing werd dit jaar gehouden door prof. dr. Philomena Mwaura uit Kenia, met als titel "Gender equity and empowerment in african public theology: the case of the circle of concerned african women theologians." Namens het bestuur bezocht Emsi Hansen deze inspirerende lezing en schreef zij hierover een verslag. Hoe staat het er, volgens prof. Mwaura, voor met de rol van vrouwelijke theologen in Afrika? 

Lees meer...

Inspirerende leerhuisdag Mariënburgvereniging

Op 30 mei vond in Utrecht de landelijke leerhuisdag plaats van de Mariënburgvereniging, een vereniging van kritisch katholieken. Ongeveer zestig manen en vrouwen kwamen op deze dag bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over herbronning en geloofsvernieuwing. Namens de Oecumenische Vrouwensynode bezocht Wil Fransen deze dag, zij schreef het onderstaande verslag. 

Lees meer...

Slotverklaring symposium gezinssynode

Op woensdag 22 september j.l. vond het symposium "Scheurtjes laten licht door" plaats, georganiseerd door de Unie NKV en de KNR. Ongeveer 70 betrokken katholieken – leken, pastores, religieuzen – kwamen bijeen in Utrecht om te spreken over relaties en gezin. Aan de hand van wat er tijdens deze bijeenkomst besproken werd, is een slotverklaring opgesteld. Deze zal ook naar Rome en naar de Nederlandse bisschoppen gestuurd worden. Hier kunt u de slotverklaring lezen. 

 

Interview: (wat) heeft God met duurzaamheid van doen?

Op 12 juni 2015 organiseert Stichting Oikos in samenwerking met het nieuwe netwerk Theologie en Duurzaamheid  de studiedag ‘Een geschenk uit/aan de hemel’. Op deze dag zal de vraag gesteld worden naar de relatie tussen geloof en duurzaamheid: (wat) heeft theologie met ecologie te maken? Vanuit de Oecumenische Vrouwensynode maken Marjolein Tiemens en Trees van Montfoort deel uit van het nieuwe netwerk, en in aanloop naar deze studiemiddag interviewde bestuurslid Emsi Hansen hen. 

Lees meer...

Emoties als sociale constructen - interview Linda Woodhead

Emoties als sociale constructen, en als nieuwe invalshoek voor het bestuderen van religie? Jazeker, stelt Linda Woodhead in een interview met Lisette 't Hooft, dat onlangs op Nieuwwij verscheen. Woodhead benadert de emotie op een wetenschappelijke manier en plaatst het in het spectrum van menselijke reacties niet onder de ratio. Dat heeft ook consequenties voor het stereotiepe beeld van mannen die vooral rationeel reageren, waar vrouwen vooral emotioneel (en dus 'minder goed') reageren: "Mannen en vrouwen voelen andere gevoelens, omdat ze die hebben geleerd. Vrouwen huilen makkelijker en worden minder snel boos, omdat dat meer geaccepteerd is voor vrouwen. (...) We denken dat emoties spontaan komen, maar we zijn erin opgevoed."

Lees meer...

Interview Volzin: vrouwen in de PKN

Hoe staat het er, na 10 jaar PKN, voor in de kerk met de positie van de vrouw en vrouwelijke predikanten? Een interessante vraag, waarover Karin van den Broeke, Anne-Claire Mulder en Jasja Nottelman afgelopen december door Volzin geïnterviewd werden. Dat er een balans opgemaakt wordt van de positie van de vrouw in de PKN kunnen we vanuit de Vrouwensynode alleen maar toejuichen - dat geldt echter niet voor de teksten die bij de foto's in het artikel geplaatst zijn.

Lees meer...

Interview PThUnie: 'De woorden moeten van iedereen zijn!'

Vroeger had je flikkertheologie en feministische theologie. Nu wordt steeds vaker gesproken
over ‘genderstudies theologie’. Wat betekent die verschuiving voor kerk en opleiding? Het blad van de PThU, de PThUnie, publiceerde hierover een interview met Anne-Claire Mulder, Jasja Nottelman en Wielie Elhorst. Hoe zit het met het genderperspectief en inclusief taalgebruik? Klik hier om het interview te lezen! 
Dit artikel verscheen eerder in PThUnie, jaargang 8, nummer 2, juli 2014, pg. 10-13. Het is tevens te vinden op www.pthu.nl.

Symposium ter afsluiting Open Studiedagen op 5 juni

Op 5 juni a.s. vindt in Nijmegen een symposium plaats als feestelijke afsluiting van de Open Studiedagen die gedurende 15 jaar met allerlei verschillende thema's plaatsgevonden hebben. Onder de titel: ‘Vreemde Ontmoetingen, Ontmoetingen met het Vreemde’, zullen Maaike de Haardt, Lieve Troch en Grietje Dresen nog eenmaal vanuit verschillende invalshoeken met dit uitdagende thema aan de slag gaan om daarmee een feestelijke einde van een bijzondere traditie in te zetten. Klik hier voor meer informatie, van harte welkom! 

Maak de verslaglegging van vrouwengeschiedenis mogelijk!

Mathilde Westmeijer, Ageeth Scherphuis, de Miljoenenjuffrouw, Maartje Draak, Ank van der Moer, Henriette Bosmans, Fiep Westendorp: zomaar wat namen van vrouwen uit het recente verleden van Nederland. Wie kent hen nog? Hun namen komen in de geschiedenisboeken nauwelijks voor. Dat geldt zelfs voor historische overzichten van de twintigste eeuw, de eeuw van vrouwenemancipatie en -bevrijding. Alle reden voor Els Kloek, historica en onderneemster in geschiedenis, om de levens van deze beroemde en onbekende vrouwen uit de twintigste eeuw in kaart te willen brengen!

Lees meer...

Verslag symposium 22 april: "Mensen zijn de kerk!"

"‘Zeg maar niets’, zei ze. Hij kwam ondanks alles weer eens in de kerk en zij ging naast hem staan, nodigde hem uit voor een gespreksgroep. Toen was Gerard ‘betrapt’ op homoseksualiteit en verstoten uit zijn parochie. Nu is hij gelukkig getrouwd met Ruud en parochiecoördinator van de Vlaspit in Tilburg."
Op woensdag 22 september j.l. vond in Utrecht het symposium "Scheurtjes laten licht door" plaats, georganiseerd door de Unie NKV en de KNR. Joanne Seldenrath schreef hierover een verslag.

Lees meer...

Interview Christelijk Weekblad: "Als je naar elkaars verhalen luistert, leer je begrip te hebben"

In de aanloop naar de synodemiddag op 8 maart j.l. verscheen op 6 maart een interview met voorzitter ds. Jasja Nottelman in het Christelijk Weekblad. Jasja werd geïnterviewd door Ineke Evink en vertelt over het hoe en waarom van de Vrouwensynode, over verhalen en verbinding: "Je moet het altijd samen doen. De Vrouwensynode helpt vrouwen om hun weg te vinden en helpt hen om sterker te worden." 
Klik hier om het volledige interview te lezen. 

Nieuwe website OecuMenens

 De Stichting OecuMenens heeft sinds kort een nieuwe website! Sinds 1988 heeft de Stichting OecuMenens zich, samen met Landelijk Oecumenisch Platform, ingezet voor de oecumene in Nederland. Lange tijd gaven zij ook een tijdschrift uit (Vier in Een, later Vonk), maar dat is sinds 2004 helaas opgeheven. Nu ook het LOP in oktober 2014 is opgeheven, wil de Stichting OecuMenens zich met hernieuwde kracht inzetten voor de samenwerking tussen mensen en organisaties die het menen met oecumene, onder andere met een vernieuwde website (zie hier). 

Impressieverslag Tiende Gelderse Ontmoetingsdag

Afgelopen zondag 22 maart werd in Arnhem de tiende Gelderse Ontmoetingsdag voor vrouwen georganiseerd. De dag had als thema: "Close Harmony. Zet je talenten in voor elkaar." Een dag door vrouwen voor vrouwen, die ontmoeting, uitwisseling en verdieping in elkaars religie en cultuur belangrijk vinden. De tiende en tevens laatste dag op basis van dit format diende als vliegwiel voor nieuwe initiatieven. Bestuurslid Wil Franssen en Marianne van Waterschoot bezochten deze dag, en Marianne schreef hierover een impressieverslag, dat hier te vinden is.