Oecumenische Vrouwensynode

platform van de vrouw-en-geloofbeweging

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Nieuw op de website: Uit ons netwerk

Onder menukeuze Uit ons netwerk stellen personen en organisaties die met ons verbonden zijn zich kort voor.

 

Hoog testosterongehalte op de EuroMaidan

Het eerste wat opvalt op de Maidan in Kiev, zijn de vele mannen in geïmproviseerd gevechtstenue. Stevig gebouwde kerels in zwarte jacks of camouflagepakken. Bivakmuts over het gezicht, helm op het hoofd. Ze lopen rond met een honkbalknuppel of ijzeren staaf alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Maar er lopen ook genoeg gewone burgers rond. Er kringelen rookwolkjes boven het tentenkamp. Groepen mensen zitten dik ingepakt tegen de kou (het is -12 oC) rondom houtvuur dat gestookt wordt in olietonnen. Meisjes met gebloemde hoofddoeken schenken soep en thee in plastic bekers en smeren broodjes. Twee vrouwen lopen rond met zakken koekjes: 'Hebben we thuis gebakken, voor de betogers op de Maidan.'

Lees meer...
 

Martina Heinrichs lid Wereldraad van religies voor vrede

Martina Heinrichs, programmacoördinatrice in Huissen, co-presidente van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa en redactielid van de Nieuwsbrief van de Vrouwensynode, is in november gekozen voor dit ambt. De wereldraad van religies voor vrede bestond tot nu toe hoofdzakelijk uit mannelijke hoogwaardigheidsbekleders.

Lees meer...
 

netwerkdag 'vrouwen met passie'

Zusters zoeken naar manieren om de aandacht voor de positie van vrouwen op de maatschappelijke agenda te houden. Daarom hield de commissie vrouwencontacten van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) in april een netwerkdag met vrouwen die actief zijn rond armoede, vrouwenhandel, onderwijs, sociale media en stedelijke emancipatie. Hier vindt u een impressie van die dag.

 

Christa Anbeek hoogleraar Remonstranten

Dr. Christa Anbeek (1961) is per 1 september benoemd als bijzonder hoogleraar bij het Remonstrants Seminarium. Zij is de eerste vrouwelijke hoogleraar theologie bij de Remonstranten.
Anbeek blijft hiernaast universitair hoofddocent bij de Universiteit voor Humanistiek.  Zij gaat zich richten op de relatie tussen de menselijke ervaring als vindplaats van geloof en de religieuze doctrine.
In het voorjaar publiceerde zij met Ada de Jong het boek 'De berg van de ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven' (Ten Have) over het verlies van naasten en hoe je daarna verder leeft.

 

tijdschrift Religion & Gender

„Gender, Religion and Migration‟ is het thema van het derde nummer van dit nieuwe internationale wetenschappelijke tijdschrift. In het Engels, alleen op internet en vrij toegankelijk: www.religionandgender.org.

 

VN en vrouwenrechten

Laat de Commissie voor de positie van vrouwen (CSW) van de Verenigde Naties geen achteruitgang accepteren op eerder gemaakte afspraken voor gendergelijkheid en vrouwenrechten! Die oproep doet een groot aantal organisaties wereldwijd in een document bedoeld als signaal aan de wereld en aan de mensen die de onderhandelingen voeren.

Lees meer...
 

gezocht: Projectleidster synodedag

De Stichting Oecumenische Vrouwensynode organiseert in de perioden tussen haar vijfjaarlijkse synodes gewoonlijk tweemaal een  synodedag. Afhankelijk van het moment kijkt een synodedag terug naar de vorige synode of vooruit naar de volgende. Synodedagen zorgen voor continuïteit. Ze informeren en inspireren. Ze versterken de contacten binnen de vrouw-en-geloofbeweging.
Voor de organisatie van onze volgende synodedag (8 maart 2014, in Noord-Holland) zoekt het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode een projectleidster synodedag.
Als projectleidster geef je leiding aan de praktische organisatie van de synodedag. Je bent de spin in het web. Je coördineert en overlegt met de andere werkgroep­leden over hun taken - zowel ter vergadering als één op één. Je bewaakt daarmee de voortgang, de financiën en een transparante organisatie.

Lees meer...
 

publieksdebat diversiteit

In het publieksdebat Living together in exciting times op 3 oktober In Amsterdam waren Andrée van Es ( wethouder Amsterdam voor Diversiteit en Participatie), Kursat Bal (Contactorgaan Moslims en Overheid) en Klaas van der Kamp (Raad van Kerken) onder leiding van Naima Azough met elkaar en met het publiek in gesprek over hoe wij in Nederland met elkaar en onze onderlinge verschillen omgaan. Het was een van de activiteiten in het kader van het European Project for Interreligious Learning (EPIL).
45 vrouwen uit Europa en het Midden-Oosten waren in de eerste week van oktober ons land om kennis te maken met de Nederlandse diversiteit. De avond was mede georganiseerd door de Oecumenische Vrouwensynode. Meer informatie op nieuwwij.nl

 

ANBI-status

De Oecumenische Vrouwensynode heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Vrouwensynode kunt u dus aftrekken van de belasting. Zie belastingdienst.nl Alle bijdragen zijn welkom op rekening 6234766 t.n.v. Oecumenische Vrouwensynode, Utrecht. Bij een vaste donatie van minstens €20 ontvangt u de Nieuwsbrief gratis.

 

Afscheid EVA/Arme kant van Nederland

Afscheidsbijeenkomst Arme Kant van Nederland/EVA en Landelijk bureau DISK

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA moet helaas om financiële redenen per 1 juni 2014 de deuren sluiten. Na bijna 27 jaar komt er een einde aan deze vorm van interkerkelijke betrokkenheid bij de strijd tegen verarming en verrijking in Nederland. In de afzonderlijke kerken verdwijnt die aandacht niet en mogelijk komt er nog een nieuwe vorm van interkerkelijk werk op dit gebied. Maar voor de werkgroep in deze vorm valt het doek. Er is een afscheidsbijeenkomst op 16 mei in Amersfoort.

 

Friesch Dagblad interviewt voorzitter Jasja Nottelman

Nottelman constateert dat er in veel kerken "best een heleboel is verbeterd” de afgelopen decennia. "Er is meer aandacht voor inclusief taalgebruik in de kerk, waarbij dus niet alleen mannen worden aangesproken. Ook zijn er veel meer vrouwelijke predikanten. Zij brengen mee dat er op een andere manier wordt getheologiseerd, en op een andere manier pastoraat wordt gedaan."

Nottelman wordt wel "een beetje moe” van de term feminisering van de kerk. "De vrouw is voor wat betreft de protestantse kerken nog maar net honderd jaar in het ambt. Voor ruim tweeduizend jaar christendom vind ik honderd jaar peanuts. En het is nog lang niet gewoon, het is hier en daar zelfs uiterst moeizaam en er moet er nog veel verworven worden. En dan hebben we het nog niet eens over de Rooms-Katholieke Kerk."

Lees hier het hele artikel

 

documentaire over SGP-vrouw

Op het Nederlands Filmfestival is de documentaire 'Houdt God van vrouwen?' in première gegaan. Een indrukwekkende documentaire, over een vrouw uit Rouveen en haar strijd om mee te mogen spreken in de kerk en in de SGP. Subplot is haar omgang met haar homoseksuele zoon, wiens huwelijk ze niet heeft bijgewoond, maar die hier in de documentaire met haar praat en haar (weer) nader komt.

 

oecumenisch platform bestaat 25 jaar

Het LOP, Landelijk Oecumenisch Platform, waarin oecumenische gemeentes en organisaties deelnemen, ook de Vrouwensynode, vierde zijn 25 jarig bestaan in themapark Orientalis bij Nijmegen.

Lees meer...
 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/Eva

In de Nieuwsbrief van 29 augustus onder meer presentatie resultaten armoedeonderzoek, 'Hoe komt zij vooruit? vrouwen met een laag inkomen aan het woord' en aftrekposten die verdwijnen.

 

Riet Bons-Storm geridderd

Riet Bons-Storm, emerita hoogleraar pastoraat en vrouwenstudies kreeg 15 mei een lintje uit handen van de burgemeester van Loppersum. Hij memoreerde haar vele (vrijwilligers)werk voor o.a. vrouw-en-geloofbeweging en de interreligieuze dialoog en citeerde de Wikipediapagina die haar door het bestuur van de vrouwensynode aangeboden was. Deze huldiging vond plaats aan het einde van een studiedag ter harer ere 'Vrouwen in dialoog' in Groningen.

 

moderne begijnen

In Duitsland worden nog steeds nieuwe begijnengemeenschappen opgericht. De website www.beginen-heute.de informeert over deze oecumenische woon-werkgemeenschappen van vrouwen. In Bochum is nog plaats.

 

apostoliciteit van vrouwen in de kerk

"Een apostolische successie als opeenvolging van louter mannelijke ambtspersonen heeft volgens mij geen Bijbelse grondslag en ook geen draagvlak meer in de moderne westerse maatschappij en dient daarom te worden herzien.", concludeerde Margriet Gosker op een studiedag van de Raad van kerken over het ambt. Ze voegde eraan toe: "Wel is het van belang, dat het apostolisch geloof wordt doorgegeven door vrouwen en mannen, die het ons geschonken getuigenis doorgeven en vasthouden aan het geloof van de apostelen." Dr. Margriet Gosker is namens de Basisbeweging Nederland lid van de Beraadgroep geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland en zij is Secretaris van het Catharina Halkesfonds. Voor de volledige tekst van haar lezing klik hier. (foto: 4 vrouwelijke Oud-Katholieke priesters)

 

Hildegard von Bingen kerklerares

De 12e eeuwse mystica, theologe, dichteres, componiste en geneeskundige Hildegard von Bingen is onlangs door het Vaticaan uitgeroepen worden tot de vierde vrouwelijke kerkleraar. In mei dit jaar was zij door de paus al toegevoegd aan de officiële heiligenkalender. Ze leidde twee kloosters en correspondeerde onder meer met de keizer en de paus. Margaretha von Trotta maakte een film over haar leven. Meer informatie op www.hildegardvonbingen.nl

 

Boerkaverbod??

"Boerkaverbod?? Doe eens effe normaal man!" Met die woorden pleit moslimvrouwenorganisatie Al Nisa voor zelfbeschikking en tegen angst: "Met het boerkaverbod, dat slechts gericht is op een zeer kleine groep vrouwen (volgens onderzoek 150 in héél Nederland), pakt onze overheid geen maatschappelijk probleem aan, maar speelt in op de gekweekte gevoelens van angst. Angst die zich dreigt te manifesteren op alles wat we anders en vreemd vinden. En dat terwijl Nederland bekend stond om haar tolerantie en nuchterheid."

Lees meer...
 

Geslaagde Vrouwensynode

Op 8 maart kwamen in de Thomaskerk in Amsterdam ruim 140 jongere en oudere vrouwen uit de breedte van de kerken samen rondom het thema “Vrouwen Houden Huis – over geloven in duurzame economie”. Een dag met inspirerende verhalen, voorbeelden uit de praktijk, film, muziek, gelegenheid om te netwerken en een heerlijke lunch van een duurzame cateraar.

Voor foto's klik hier. Zie ook de analyse van Karin van den Broeke op PKN.nl en het verslag van Marianne van Waterschoot op nieuwwij.nl.

De dag begon met een viering waarin onder meer een groet gebracht werd door vertegenwoordigers vanuit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Zo was er vanuit de PKN was er synodevoorzitter Karin van den Broeke, vanuit de Oud-Katholieke Kerk Rina Homan, vanuit de Ekklesiabeweging Cathérine Verviers. 

Lees meer...
 

Doreen Hazel overleden

Doreen Hazel is overleden op 7 maart 2014
Ze was de voor-vrouw van de womanistische theologie in Nederland.

Afscheidsviering op zaterdag 15 maart, Maria Christinakerk, Dolderseweg 123a in Den Dolder
12.30 uur afscheid nemen
13.00 uur afscheidsviering
Na afloop ontmoetingsgelegenheid met familie en elkaar.

 

Heleen Zorgdrager hoogleraar

Heleen ZorgdragerPer 1 december is dr. Heleen Zorgdrager benoemd als persoonlijk hoogleraar Systematische Theologie met bijzonder aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit vestiging Amsterdam. De benoeming (op basis van 0,5 werktijd) was een voorgenomen besluit van het College van Bestuur, waarmee de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft ingestemd.

 

media en seksueel misbruik

De rol van de media bij seksueel misbruik is het thema van een conferentie van de VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving) op 25 november in Haarlem. De aanleiding is de recente ervaringen van een predikant en een kerkbestuur. Wat doe je als je gebeld wordt door een radio- of tv-programma of als er een journalist bij de kerkdeur staat? Meer hierover in de nieuwsbrief. Daarin ook: anonieme seksverslaafden, onterecht beschuldigden, vrouwenplatform kerkelijk kindermisbruik en nieuwe boeken.

 

Halkeslezing over postkolonialisme

Lieve Troch was een van de spreeksters bij de Halkeslezing 2013. Vrouwen uit de verschillende continenten kunnen hun eigen posities ook analyseren en hebben het westerse feminisme niet nodig, zei zij. Ondergeschiktheid bestaat niet in algemene vormen maar kent complexe verschijningsvormen. Democratisering  voor vrouwen gaat langzaam. Veranderingen vinden plaats op kruispunten en in grenssituaties. De Catharina Halkeslezing wordt eens in de twee à drie jaar gehouden. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op 25 mei in de Lutherse kerk in Utrecht. Thema was postkolonialisme, met lezingen van prof. dr. Lieve Troch en dr. Lakawa.

Lees meer...
 

onderzoek achterban vrouwensynode

De deelneemsters aan de Synode2012 zijn voor het overgrote deel boven de vijftig, betrokken bij een kerk, een of meer vrouw-en-geloofgroepen of -organisaties en veel van hen hebben een opleiding of cursus gevolgd op het gebied van theologie of religiewetenschappen. 40% was niet eerder betrokken bij de Oecumenische Vrouwensynode. Dat blijkt uit de enquête die op die synode gehouden is en door 74 vrouwen en 1 man is ingevuld. Het bestuur wilde graag een beter beeld krijgen van de huidige achterban van de Vrouwensynode. Het landschap van zowel de vrouwenbeweging als van geloof en kerk is immers de afgelopen decennia sterk veranderd. Hier vindt u het volledige verslag van het onderzoek.

 

vrouw voorzitter PKN

Op 17 januari is ds. Karin van der Broeke gekozen tot preses van de synode van de Protestantse Kerken in Nederland. Ze is ruim 20 jaar predikant, werkte als studentenpastor in Leiden en als gemeentepredikant op verschillende plaatsen in Zeeland. In haar toespraak noemde zij de PKN "Een kerk die sinds 2004 heeft laten zien hoe zij graag een verenigde kerk met ruimte voor verschillen wil zijn. Een krachtige geloofsgemeenschap waarin mensen samen met anderen en in het licht van wat zij van God hebben leren verstaan, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Een beweging van hoop en verwachting die inspireert en helpt over grenzen van onrecht, armoede en verdriet heen."

Lees meer...
 

preek Stine Jensen

Filosofe Stine Jansen preekte op 11 november over morele superioriteit. Dat deed ze in het kader van de 'preek van de leek' in Amsterdam. Voor de tekst klik hier.

 

onderzoek doorwerking vrouwensynodes

Wat is er gebeurd met de beleidsaanbevelingen die die op de achtereenvolgende vrouwensynodes zijn aangenomen?Daarnaar heeft een groep op verzoek van de 5e vrouwensynode onderzoek gedaan. Uit praktische overwegingen is de onderzoeksvraag beperkt tot het proces van beleidsvorming binnen de Vrouwensynode en de verhouding tot de institutionele kerken. En alleen de eerste drie synodes zijn in het onderzoek betrokken. Het eindverslag is onlangs gereed gekomen. Onder de leesmeerlink staat de complete tekst.

Lees meer...
 

website over sterke vrouwen in de Bijbel

Maria Magdalena bij het grafSinds ongeveer tien jaar heeft Theresia Saers, lid van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (JMJ) een eigen website, www.zustervannu.nl Deze gaat in het bijzonder over Maria Magdalena. Sinds kort is er ook informatie te vinden over andere sterke vrouwen in de Schrift.

Lees meer...
 


Pagina 1 van 2