Oecumenische Vrouwensynode

platform van de vrouw-en-geloofbeweging

Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Toekomstvisie aartsbisdom: een tegenbeweging

In het aartsbisdom speelt al langere tijd een felle discussie rondom de visie van kardinaal Eijk op zijn beleid van kerksluitingen. Al eerder schreven we hierover, maar hoe is het sindsdien verder gegaan? De website van Mariënburg biedt een mooi, actueel overzicht.

Vasten in de Veertigdagentijd?

Morgen begint de Veertigdagentijd - een tijd die voor veel mensen in het teken van bezinning staat, en soms ook in het teken van vasten. Vasten van wijn, vlees, Facebook: tijdens het vasten kiezen mensen ervoor een tijdje af te zien van dingen die het leven aangenaam kunnen maken. Dat klinkt als een straf. Maar blijkbaar levert het ook iets op, want steeds meer mensen vasten, zoals te lezen staat in het boek Vasten van dat afgelopen maand verscheen van de hand van Idelette Otten en Olga Leever. 

Lees meer...

Vrouwensynode viert in 2015 weer 8 maart

‘Tot volgend jaar!’ zeiden afgelopen 8 maart veel deelneemsters van de synodedag. Aan zo veel enthousiasme moesten we gehoor geven, vonden we als bestuur van de Vrouwensynode. Daarom organiseren we op 8 maart 2015 opnieuw een activiteit, dit keer in de vorm van een middagprogramma in de Janskerk te Utrecht: "VrouwenVerhalen: zij vertelt, zij anders".

lees meer

Opgeven kan via deze website.

Luise Schottroff overleden

Op 8 februari j.l. is feministisch theologe Luise Schottroff op tachtigjarige leeftijd overleden. Zij was, samen met Dorothee Sölle, een van de meest bekende voorvechters in Duitsland van de feministische theologie. Schottroff werkte mee aan Die Bibel in gerechter Sprache, een Duitse Bijbelvertaling uit 2006. In deze uitgave is veel ruimte gemaakt voor inzichten uit de feministische theologie en de bevrijdingstheologie. Zelf publiceerde ze ook diverse boeken, waarin ze op krachtige wijze haar denkbeelden tot uitdrukking bracht: "Ik zoek gerechtigheid, ik zoek vrede, ik zoek een toekomst voor komende generaties, die niet vergiftigd is, ik zoek leven, ik zoek licht, ik zoek naar God. Ik wil me niet het zwijgen laten opleggen. Ik heb toch gehoord dat Jezus is opgestaan." (uit: Het kruis: boom van het leven, Baarn 1988)

HEERE verbondsnaam? IWFT en Vrouwensynode reageren

Anne-Claire Mulder en Arine Benschop hebben namens de Vrouwensynode en het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie een ingezonden brief gemaakt voor het Reformatorisch Dagblad. Het blad schreef naar aanleiding van het overlijden van Luise Schottroff: ‘Schottroff … werkte mee aan de Bijbeluitgave ”Bibel in gerechter Sprache” … Daarin zijn bevindingen uit de feministische theologie en de bevrijdingstheologie verwerkt. … De verbondsnaam HEERE (Herr) werd vervangen door „de Eeuwige” („die Ewige”).’

Lees meer...

Vrouwen aan de TUK over predikantschap

Wat doe je als je als vrouw theologie studeert, maar van de synode van jouw kerk geen predikante mag worden? Dit is de situatie voor drie studentes aan de Theologische Universiteit Kampen, met wie het TU Magazine een interview hield. De drie vrouwen vertellen over hun worsteling met deze situatie, maar blijven concluderen: "Predikantschap is eigenlijk een heel toffe baan, en theologie is de meest relevante studie die je kunt kiezen!"
Hier kunt u het interview met de drie studentes vinden.

Het eerste Pop-Up-Monastery: 8-21 augustus 2015

Het eerste Pop-Up-Monastery, opgezet door een groep jonge vrouwen van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa (EFECW), zal van 8-21 augustus  plaatsvinden in klooster Mariensee (Duitsland). Het Pop-Up-Monastery is een retraite voor van alle leeftijden vrouwen uit Europa die afstand willen nemen van hun drukke leven, en vrouwen ontmoeten uit alle generaties en met verschillende culturele achtergrond. Het Pop-Up-Monastery omvat uiteenlopende activiteiten: een pelgrimstocht, samen koken en tuinieren, muziek, stilte, gebed en meer. Diep gelovig en/of spiritueel zoekend: iedereen is welkom en de inschrijving is geopend.

www.popupmonastery.com

VPSG organiseert studiemiddag over schaamte

Op dinsdag 10 maart a.s. organiseert het VPSG een studiemiddag voor theologen over schaamte, met medewerking van Hanneke Meulink-Korf.
Schaamte is een veel voorkomend gevoel bij slachtoffers van seksueel misbruik. Schaamte om wat hen is aangedaan, schaamte om wie ze zijn of geworden zijn.

Lees meer...

500e geboortejaar Teresa van Avila - Studiedag

In 2015 is het vijfhonderd jaar geleden dat de befaamde Spaanse mystica en geestelijk leidster Teresa van Avila werd geboren. In haar eigen tijd had ze een grote impact en dat is zo gebleven tot in deze tijd. Zo onderzocht de feministische Franse filosofe Simone de Beauvoir haar als voorbeeld voor feministische vrouwen op zoek naar autonomie, terwijl Paus Paulus VI haar in 1974 tot kerklerares benoemde.

De Studiedag Gender en Religie 2015 op vrijdag 6 maart wordt aan Teresa gewijd. Teresa’s leiderschapspraktijk zal centraal staan. Wat is de relatie van haar functioneren als leider met haar spiritualiteit? In hoeverre is er sprake van een typisch vrouwelijke manier van leidinggeven? Welke technieken gebruikte ze? Hoe was haar verhouding met andere leiders in haar tijd? In hoeverre is zij een bron van inspiratie voor mannelijke en vrouwelijke leiders in de eenentwintigste eeuw?

Zie de aankondiging voor meer gegevens.

 

Prof.dr. Philomena Mwaura zal Hendrik Kraemerlezing houden

Op 20 mei 2015 zal prof.dr. Philomena Mwaura de Hendrik Kraemer Lezing geven. Mwaura is lid van de Circle of Concerned African Woman Theologians en director van het Centre for Gender Equity & Empowerment aan de Kenyatta University in Nairobi.

De jaarlijks terugkerende Hendrik Kraemerlezing stelt actuele vragen aan de orde, die het samenleven met verschil in cultuur en religie betreffen. De lezing heeft tot doel inzicht te bieden en missionair engagement en dialoog te stimuleren. De lezing wordt georganiseerd door de bijzondere leerstoel missiologie (prof.dr. Mechteld Jansen) van de Stichting de Zending van de Protestantse kerk.

In de agenda verschijnt t.z.t. meer informatie.

Lisette Thooft interviewt Karen Armstrong over nieuw boek

Haar nieuwe boek In naam van God. Religie en geweld sluit naadloos aan bij de actualiteit van de terreuraanslagen in Frankrijk. In het boek beantwoordt Karen Armstrong de vraag of religie de oorzaak is van geweld. Lisette Thooft sprak er met haar over.

Armstrong zegt in het gesprek onder andere: “Terrorisme heeft helemaal niets te maken met Mohammed, net zomin als de kruistochten iets te maken hadden met Jezus. Er is niets in de islam dat gewelddadiger is dan het christendom. Alle religies zijn gewelddadig geweest, ook het christendom… Er was geen antisemitisme in de islam, voordat het geïmporteerd werd uit het christendom. Dat antisemitisme hebben ze van ons overgenomen. De missionarissen hebben het verspreid en daarna kwam de staat Israël. In de moderne natiestaat is ook het judaïsme gewelddadig geworden.”

Lees het hele interview op de website van NieuwWij.

 

Nomineren voor Religieuzenprijs vóór 1 april

Dit najaar zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitreiken voor een bijzonder initiatief. Voor een prijs komen activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de religieuze traditie van inzet op het terrein van de ZORG in de breedst mogelijke zin van het woord.

Dit terrein heeft een hoge actualiteitswaarde. Veel zorgbehoevenden én zorgverleners zijn in de knel geraakt door markt-gestuurd beleid. De menselijke maat dreigt verloren te gaan en de zorg aan de medemens is zijn ‘ziel’ aan het verliezen.

De KNR nodigt je van harte uit om inspirerende initiatieven vóór 1 april 2015 in te sturen. Klik hier voor de criteria.

Interview met feministische moslima Sheily Belhaj

Voor de Volzin-serie 'Jonge Denkers' is onlangs de vrijzinnige moslima Sheily Belhaj (25) geïnterviewd. Zij zegt onder andere

“Voor mij blijft de Koran wel het centrum. Maar de Koran is een multi-interpretabel boek. Helemaal niet zo dichtgetimmerd. Je kunt er je eigen interpretatie op loslaten. Voor mij is de Koran een spirituele gids, geen wetboek en hij bevat inspirerende verzen en prachtige verhalen. Die moet je niet letterlijk nemen. Het gaat om de moraal van het verhaal.

Een voorbeeld? Ik ben voor een feministische lezing van de Koran. Dan is het verhaal over Adam en Eva heel inspirerend. Daar lezen we hoe man en vrouw geschapen zijn, namelijk uit één ziel. Gelijkwaardig dus. Dat is de fundamentele boodschap van de islam. En niet alleen man en vouw maar ook Arabier en niet-Arabier. De islam propageert de gelijkwaardigheid van alle mensen."

Het hele interview is te lezen op de website van de Bezieling.

Lutherse Vrouwenbond lanceert eigen website

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond heeft onlangs met gepaste trots haar mooie website www.nlvb.net gelanceerd.

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond. De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag, ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en middels artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond, nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode, als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland, met een open oog voor de wereld om haar heen. De bond is vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF) en in de lutherse gemeenten.

Neem zelf een kijkje op de website.

 

Nieuwe voorzitter platform christelijke LHBT-beweging

Met ingang van 1 november 2014 is Heleen de Boer de nieuwe voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. De Boer is sinds 1996 al bestuurslid van het LKP. In die functie heeft zij zich altijd ingezet om bruggen te bouwen voor LHBT-ers binnen de kerk en in kerkelijke organisaties, daarbij het liefst intensief samenwerkend met andere LHBTorganisaties. Daarbij werkt De Boer op basis van  het vertrouwen dat het geloof daarin een verbindende schakel is en niet een onneembare hindernis. De Boer over het basisdoel van het LKP: "Een kerk en samenleving met een gelijkwaardige plaats voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

Lees verder op de website van het LKP.

Heeft kritische paus Franciscus hulp nodig?


Foto: Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Paus Franciscus trapt met zijn kritiek velen op de tenen. De curie kreeg het zwaar te verduren in zijn kersttoespraak (Engels). Landen en steden die traditioneel kardinaalszetels waren worden overgeslagen ten gunste van bescheiden bisdommen met herderlijke kerkbestuurders met name in de Derde Wereld. De paus verdedigt zijn kritiek op het kapitalisme: "Is dit populisme? Nee, het is het evangelie." Theo Thier vraagt zich op de website van de Mariënburgvereniging af of de paus niet wat hulp zou kunnen gebruiken van progressief Nederland.

Er wordt al op veel plaatsen hulp gemobiliseerd, zoals bijvoorbeeld rond de voorbereiding van de Gewone Bisschoppensynode van 4 t/m 25 oktober 2015. Groepen gelovigen in verschillende landen constateren dat de vragenlijst Lineamenta over ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’ zelden door gewone gelovigen wordt ingevuld. De paus dringt hier juist op aan. In Nederland...

Lees meer

Wat betekent klooster- en communitair leven in deze tijd?

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Spe Gaudentes interviewde Marianne van Waterschoot Rosaliene Israël voor NieuwWij. Rosaliene zegt daarin: “Voor mij zijn kloosters en communiteiten gemeenschappen waar geleefd wordt vanuit trouw aan jezelf, aan de ander en aan God. De overgave aan de ander, die nooit met jou samenvalt, en de continuïteit (‘ik blijf hier voor als jij terugkomt’) vormen voor mij de kern van het geordende klooster- en communitaire leven. Daarmee is deze vorm van leven een mogelijke concretisering van wat het betekent om christen te zijn. (...) In een wereld waarin mensen in toenemende mate op zichzelf zijn aangewezen, laat het communitaire leven een ander mensbeeld zien: het draait niet om mij alleen.”

Lees het hele interview op de website www.nieuwwij.nl.

Geen betaalde banen meer voor vrouwen in aartsbisdom Utrecht

In zijn nota met toekomstperspectieven voor parochies van eind november schrijft aartsbisschop Eijck dat er in het aartsbisdom Utrecht in de komende decennia alleen nog geld zal zijn om priesters te betalen. Diakens worden alleen nog onbezoldigd aangesteld. Hij concludeert verder: “Over een tiental jaren zullen er nog slechts zeer weinig en aan het eind van het volgend decennium nauwelijks nog pastoraal werk(st)ers zijn. (...) Alleen de priesters ontvangen dan nog inkomen op basis van hun pastorale arbeid. In hun werkzaamheden worden zij bijgestaan door onbezoldigde diakens en vrijwilligers.” Tenzij het priesterambt opengesteld wordt voor vrouwen, zullen er dan dus geen betaalde banen voor vrouwen meer zijn. Kortom: Liefdewerk, oud papier.

Lees ook de reactie van Margriet Gosker op de beleidsnota op de website van de Mariënburgvereniging.

Basisinkomen krijgt steeds meer aandacht

Het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen krijgt steeds meer aandacht. Tijdens onze synodedag van 2014 hield Anne-Claire Mulder er een workshop over. Sindsdien duikt het geregeld op in de media, zoals in het artikel Werken aan geluk met gratis geld op De Bezieling. Naast de Europese website Unconditional Basic Income zijn er ook de Nederlandse websites Onvoorwaardelijk Basisinkomen en de Basisinkomen Infosite.

Mariënburg en De Roerom lanceren Opzien

Mariënburg (Vereniging van Kritisch Katholieken) en De Roerom (nieuws-, service- en communicatieblad voor mensen, betrokken bij kerk en samenleving) hebben hun digitale nieuwsbrieven samengevoegd in OpZien. OpZien biedt achtergronden bij nieuws en ontwikkelingen, en bijdragen aan publiek debat vanuit de waarden van de christelijke traditie. (Tweewekelijks.)

Opgeven via de websites van Mariënburg of De Roerom.

Vrouwensynode krijgt subsidie van Catharina Halkesfonds

We zijn heel blij te kunnen vertellen dat het Halkesfonds ons voor 2015 subsidie heeft toegekend voor het inhoudelijke beheer van deze website.

Hierdoor kunnen we u blijven voorzien van actuele informatie!

Het Halkesfonds dankt haar naam aan Catharina J.M. Halkes (1920-2011). Zij was de eerste hoogleraar Feminisme en Christendom in Nederland.

Feministische theologie heeft zich in Nederland zowel binnen theologische opleidingen als daarbuiten ontwikkeld en heeft zich verbreed tot de kritische bestudering van religie en gender. Het Halkesfonds stimuleert onderzoek en onderwijs op dit gebied.

www.halkesfonds.nl