Oecumenische Vrouwensynode

platform van de vrouw-en-geloofbeweging

Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Publicatie over belang vredesinitiatieven van vrouwen

Met de nieuwe brochure ‘Resolutie 1325 in de praktijk’ benadrukt het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV) het belang van geweldloos vredeswerk door burgers. Negen inspirerende initiatieven van vrouwen en hun organisaties uit alle delen van de wereld staan centraal in deze publicatie. Al te gemakkelijk wordt er vandaag de dag geroepen om militair ingrijpen bij gewapende conflicten alsof dat de enige manier zou zijn.

In 2015 viert resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad haar 15-jarig bestaan. Reden te meer om een toegankelijke publicatie uit te brengen om te laten zien dat er ook geweldloze manieren bestaan om conflicten op te lossen.

Lees meer

Creatief verzet en solidariteit over grenzen heen

Een dag over Onze Voormoeders. Vrouwenverhalen in jodendom, christendom en islam. Bestuurslid Arine Benschop was aanwezig en schreef een verslag.

“Vol van verwachting het huis uit gegaan, de tocht ondernomen, wel gekomen”. Met dit lied starten we met een kleine twintig vrouwen in het Graalhuis de bijeenkomst “Wie redde Mozes uit de Nijl?”. De graalbeweging is op zondag 16 november 2014 onze gastvrouw en geeft een platform aan de VrouwenTrialoog, de landelijke kerngroep die vrouwen uit jodendom, christendom en islam stimuleert om wederkerig te leren over de eigen traditie en die van de ander (trialoog).

Vandaag zoeken we naar gezamenlijke Voormoeders in onze tradities.

Lees het hele verslag

Vrouwensynode viert in 2015 weer 8 maart

‘Tot volgend jaar!’ zeiden afgelopen 8 maart veel deelneemsters van de synodedag. Aan zo veel enthousiasme moesten we gehoor geven, vonden we als bestuur van de Vrouwensynode. Daarom organiseren we op 8 maart 2015 opnieuw een activiteit, dit keer in de vorm van een middagprogramma in de Janskerk te Utrecht: "VrouwenVerhalen: zij vertelt, zij anders".

De middag zal in het teken staan van...

lees meer

Opgeven kan via deze website.

foto Mary Harrsch | CC

WE CAN end all violence against women

Dinsdag 25 november was het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Woensdag 10 december is het de Internationale Dag van de Rechten voor de Mens. In de zestien dagen daartussen vraagt Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, speciale aandacht voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. Atria is kerncoalitiepartner van de campagne WE CAN. De campagne WE CAN end all violence against women is een wereldwijde campagne die in 2004 is gestart in Bangladesh en daarna is opgezet in onder andere India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan en Afghanistan. Het doel is om geweld tegen vrouwen, de oorzaken van dit geweld en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te stoppen. Op 8 maart 2009 startte de campagne in Nederland. Behalve door vijf kerncoalitiepartners wordt WE CAN Nederland ondersteund door 188 andere coalitiepartners. Meer informatie: www.wecan.nl.

Bijbels Museum wint N8 Award

De jury van projectbureau N8, bestaande uit dertig jongeren tussen de 17 en 35, heeft tijdens de Museumnacht 2014 alle deelnemende instellingen bezocht en beoordeeld. Dankzij de ‘progressieve, onverwachte performances en steengoede muziek’ van het Bijbels Museum was de jury overtuigd: met het thema ‘verlichting’ wist het museum een link te slaan tussen een frisse, progressieve, feestelijke insteek en het bijbelse thema en zich te presenteren als een instelling die religie aankaart op een jonge en relevante manier.

Inaugurele rede Heleen Zorgdrager: "Gewoon goddelijk"

Met haar rede, "Gewoon goddelijk - theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing," aanvaardde prof. dr. Heleen Zorgdrager op 30 oktober j.l. haar ambt als persoonlijk hoogleraar voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzonder aandacht voor genderstudies. De middag trok veel bezoekers en ook in de media werd er veel aandacht aan besteed, met name aan de stelling dat sekseverandering ook in de doopakte van de PKN doorgevoerd moet kunnen worden. U kunt de rede hier downloaden.

Eleonora Hof nieuw bestuurslid IWFT, interview

Promovenda theologie Eleonora Hof is sinds oktober bestuurslid van het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie. In een (eerder) interview met haar - De basis is zo diep en zeker - zegt ze: "Het maakt veel uit welk verhaal je over het geloof vertelt. Het verhaal van de grote secularisatie, hoe alles steeds minder werd, is voor de jongere generatie – dee die afkalving zelf niet heeft meegemaakt – absoluut niet inspirerend. We leven hier en nu ons leven. We willen positieve keuzes maken en ons geloofsleven niet relateren aan een verhaal over neergang." Het hele interview is te lezen op de website van de Bezieling:

Afscheid Marthe Link

In een drukbezochte bijeenkomst nam Marthe Link op 14 oktober 2014 afscheid als levensbeschouwelijk counselor van de VPSG. Meer dan 25 jaar heeft ze gesprekken gevoerd met mensen die beschadigd zijn door seksueel misbruik. Het initiatief voor de VPSG kwam destijds uit een vraag van de eerste Oecumenische Vrouwensynode. Marthe heeft het antwoord met inzet, inspiratie en betrokken volharding mede vormgegeven.
Een bloemlezing van haar teksten is door haar collega’s gebundeld onder de titel Samen redden wij het wel. De afscheidslezing door Hanneke Meulink-Korff over schaamte is te downloaden.

 

Bijbellezen vanuit lesbisch perspectief

Tijdens het Mirreweekend 2014 (begin november) werd in de workshop "Bijbellezen vanuit lesbisch perspectief" een samenvatting gemaakt van het artikel “Een grote vrijmoedigheid” door Nienke van Dijk uit de bundel "Zo wordt het Woord verkeerd gehoord" (Narratio, 1990). Deze bundel bevat opstellen van potten over theologie en kerk, en bestaat uit bijdragen van vrouwen van de Werkgroep Potten en Theologie. De samenvatting bevat aandachtspunten en vragen voor discussie, bijvoorbeeld voor een gespreksgroep in de kerk. Download samenvatting. Tijdens het weekend leverden veel deelneemsters een bijdrage aan een 'hertaling' van psalm 118

 

Maria - ZIJkant van God

Op 17 oktober was in Nijmegen het uitverkochte congres Maria - ZIJkant van God. Joanne Seldenrath ging namens de Vrouwensynode en doet verslag.

‘Dit is iets voor mij, ik heb me meteen aangemeld toen ik de aankondiging zag’, zegt de vrouw naast mij op het congres ‘Maria – Zijkant van God’. Op 17 oktober zitten bijna honderd mensen in de zaal van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. Meer mensen hebben zo snel gereageerd – vrouwen, mannen, religieuzen, leken, ouderen en ook een paar jongeren – want ‘ik heb wat met Maria’ of, zoals een mannelijke bezoeker zegt: ‘Mijn tweede naam is Maria en nu is zij aan de beurt’.

Er waren te veel aanmeldingen, zegt marist Ton Bun die het congres opent, maar uiteindelijk is er toch voor iedereen een plaatsje.

Lees meer...

Vrouw & Geloof Ermelo 20 jaar

Met het feestelijke programma Veelkleurig verbonden vierde Vrouw en Geloofgroep Ermelo haar 20-jarig bestaan op 7 oktober 2014. De verbinding tussen spiritualiteit, feminisme, creativiteit en de nodige humor was duidelijk te merken. Vanuit het bestuur van de Vrouwensynode vierde de voorzitter het feest mee.

 

OecuMenens herboren / Afscheid Landelijk Oecumenisch Platform

Op zaterdag 25 oktober vond de laatste bijeenkomst plaats van het Landelijk Oecumenisch Platform. Tijdens de vergadering werd besloten dat de coördinatie van oecumenische activiteiten doorgaat in de Stichting OecuMenens. Onder meer zal deze stichting functioneren als centraal punt voor de oecumene aan de basis en de organisatie van Landelijke Oecumenische Ontmoetingsdagen ondersteunen. Abonneren op de digitale Nieuwsbrief van OecuMenens kan door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op de website van het LOP wordt verslag gedaan van de laatste bijeenkomst:

De LOP-kaars is uit maar de vlam van de oecumene blijft branden!
Van verleden moegestreden, van toekomsthoop vervuld
Ludieke grafrede bij de opheffing van het LOP
Column Afscheid
LOP-je ter ziele, St. OecuMenens herboren

Netwerk Mirre wordt stichting

Netwerk Mirre is er trots op sinds september 2014 officieel een stichting te zijn. In de oprichtingsakte worden de doelstellingen van het netwerk omschreven als * het bieden van een oecumenisch en spiritueel aanspreek- en ontmoetingspunt aan lesbische en biseksuele vrouwen; * het leveren van een bijdrage aan de bevordering van de emancipatie van bovengenoemde doelgroep binnen de kerken; * en verder al hetgeen hiermee in de ruimste verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie ook de website van Mirre.

 

Debat over basisinkomen

Het basisinkomen: een gewaagd idee voor de 21ste eeuw. Op 8 oktober vond bij deBuren een debat over het basisinkomen plaats. Wat is het, is het wenselijk en hoe kunnen we het in de praktijk invoeren? Beluister de podcasts van het boeiende debat, lees de tekst na of bekijk video's over het basisinkomen.

Stilteactie blijft doorgaan

Hoewel EVA/Arme kant van Nederland is gestopt, gaat de stilteactie tegen armoede en verrijking in Nederland onverminderd voort: ooit onafhankelijk van EVA gestart en even zo onafhankelijk verder. Armoede is nog steeds een schande. De permanente aandacht die nodig is om werkelijk iets te veranderen, breng je niet op door alleen je verzoeken in te dienen bij kamerleden of andere zaakwaarnemers. Hoe hou je het gevecht vol? Een andere actie, van stilte, van ingehouden woede zonder nog meer woorden is nodig. Elke derde dinsdag van de maand zwijgend om de regeringsgebouwen heen lopen, een weg van de lange adem. Meedoen? Zie de flyer.

Meisjes missen school tijdens menstruatie

28% van de meisjes in Uganda blijft door het gebrek aan maandverband en sanitaire voorzieningen tijdens hun menstruatie thuis van school. Gevolg: grote leerachterstanden en vroegtijdig schooluitval. Gebrekkige hygiëne geeft gezondheidsrisico’s. Menstruatieproblematiek is een groot, maar onderschat probleem met verstrekkende gevolgen voor een meisje en haar omgeving. Door een hulporganisatie is een laag geprijsd, uitwasbaar maandverband ontwikkeld, dat ongeveer een jaar meegaat. Daarnaast worden leraren getraind en school health clubs opgericht om kennis over hygiëne en menstruatie te verspreiden en fabels en taboes tegen te gaan. De kinderen leren over de veranderingen in het lichaam van jongens en meisjes en over ongesteld worden. Veel meisjes begrijpen dan pas wat er iedere maand met hen gebeurt. En ook de jongens leren dat het normaal is dat meisjes ongesteld worden.

Gender en religie controversieel topic in diplomatie

Gender en religie is misschien wel het meest controversiële topic in de diplomatie, zegt Lambert Grijns. Als ambassadeur voor Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten en hiv/aids opent hij een themabijeenkomst in het Ministerie van Buitenlandse Zaken over Gender en Religie (7 oktober j.l.). Het onderwerp is gekozen om diplomaten uit het seculiere Nederland te leren dat de strategie van degenen met wie ze in het buitenland in gesprek gaan altijd ook religieus is. Een puur seculier gesprek willen voeren over gendergelijkheid is daarom zinloos.

Spreeksters zijn Esther Mombo, Keniaans theologe aan de Universiteit van Limuru en lid van de Circle of Concerned African Women Theologians, en Anne Dijk, moslim theologe, gespecialiseerd in seksualiteit en gender.

Lees het hele verslag

Vrouwenkalender 2015

Ook in 2015 is de vrouwenkalender weer een reis langs mooie schilderijen met meditatieve teksten die kunnen verwonderen of inspireren. Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld voor deze wekenkalender. De Nederlandse bijdragen zijn van Corja Bekius en Heleen de Lange. Te koop bij uitgeverij Narratio.

Internetportal christelijke LHBT organisaties

Afgelopen zomer is www.christen-homo.nl gelanceerd. De site geeft een overzicht van de christelijke LHBT organisaties in Nederland. Vanwege de brede doelgroep is lang gediscussieerd over een passende, aansprekende naam die de lading dekt en ook nog makkelijk te onthouden is, vandaaar  www.christen-homo.nl. Hoewel alleen de H van LHBT hierin terugkomt, geeft het portal veel ruimere informatie. Internetzoekmachines vinden de site snel wanneer iemand zoekt via trefwoorden als lesbisch, christen, kerk, geloof, bi en trans.

 

Gedroomd 2033

Op 3 oktober j.l. heeft Ed Schreurs in Rome namens Visie van gelovigen hun "gedroomde kleine geloofsgemeenschap" voorgelegd aan Catholic Church International CCRI, het netwerk van een 60 vernieuwingsgezinde organisaties, waarvan een dertigtal aangeslotenen bijeen waren voor een forumdiscussie.

Over zijn presentatie schrijft hij: "Sommigen reageerden enthousiast. Een enkeling sloeg achterover van de schrik. In een gesprek met Martha Heizer, die een Oostenrijkse organisatie vertegenwoordigt met 2 miljoen sympathisanten bleek dat zij vooralsnog wilde vasthouden aan de magie van sommige woorden en gebaren. Ze zou een dialoog op prijs stellen.

Lees meer...

Religieuzen strijden tegen vrouwenhandel

Op de website van Mariënburg, Vereniging van Kritisch Katholieken, is een duidelijk artikel verschenen over het werk van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel. Graag vragen wij er ook aandacht voor. Lees het artikel hier.