Oecumenische Vrouwensynode

platform van de vrouw-en-geloofbeweging

Welkom bij de Oecumenische Vrouwensynode

Maria - ZIJkant van God

Op 17 oktober was in Nijmegen het uitverkochte congres Maria - ZIJkant van God. Joanne Seldenrath ging namens de Vrouwensynode en doet verslag.

‘Dit is iets voor mij, ik heb me meteen aangemeld toen ik de aankondiging zag’, zegt de vrouw naast mij op het congres ‘Maria – Zijkant van God’. Op 17 oktober zitten bijna honderd mensen in de zaal van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. Meer mensen hebben zo snel gereageerd – vrouwen, mannen, religieuzen, leken, ouderen en ook een paar jongeren – want ‘ik heb wat met Maria’ of, zoals een mannelijke bezoeker zegt: ‘Mijn tweede naam is Maria en nu is zij aan de beurt’.

Er waren te veel aanmeldingen, zegt marist Ton Bun die het congres opent, maar uiteindelijk is er toch voor iedereen een plaatsje.

Lees meer...

Vrouwensynode viert in 2015 weer 8 maart

Afgelopen 8 maart zeiden veel deelneemsters aan de synodedag: Tot volgend jaar! Daar moeten we gehoor aan geven, vonden we als bestuur van de Vrouwensynode. En daarmee gaan we van een frequentie van eens in de anderhalf à twee jaar een bijeenkomst, naar eens per jaar. Op zondagmiddag 8 maart gaat het om de onderlinge ontmoeting en vooral die tussen jong en oud(er). We beginnen met een opwarmer in de vorm van een korte voorstelling, dan ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie en thee met lekkers, we sluiten af met een viering met medewerking van een vrouwenschola. Opgave mogelijk vanaf 1 december via deze website.

foto Mary Harrsch | CC

Vrouw & Geloof Ermelo 20 jaar

Met het feestelijke programma Veelkleurig verbonden vierde Vrouw en Geloofgroep Ermelo haar 20-jarig bestaan op 7 oktober 2014. De verbinding tussen spiritualiteit, feminisme, creativiteit en de nodige humor was duidelijk te merken. Vanuit het bestuur van de Vrouwensynode vierde de voorzitter het feest mee.

 

Netwerk Mirre wordt stichting

Netwerk Mirre is er trots op sinds september 2014 officieel een stichting te zijn. In de oprichtingsakte worden de doelstellingen van het netwerk omschreven als * het bieden van een oecumenisch en spiritueel aanspreek- en ontmoetingspunt aan lesbische en biseksuele vrouwen; * het leveren van een bijdrage aan de bevordering van de emancipatie van bovengenoemde doelgroep binnen de kerken; * en verder al hetgeen hiermee in de ruimste verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie ook de website van Mirre.

 

Debat over basisinkomen

Het basisinkomen: een gewaagd idee voor de 21ste eeuw. Op 8 oktober vond bij deBuren een debat over het basisinkomen plaats. Wat is het, is het wenselijk en hoe kunnen we het in de praktijk invoeren? Beluister de podcasts van het boeiende debat, lees de tekst na of bekijk video's over het basisinkomen.

Stilteactie blijft doorgaan

Hoewel EVA/Arme kant van Nederland is gestopt, gaat de stilteactie tegen armoede en verrijking in Nederland onverminderd voort. Armoede is nog steeds een schande. De permanente aandacht die nodig is om werkelijk iets te veranderen, breng je niet op door alleen je verzoeken in te dienen bij kamerleden of andere zaakwaarnemers. Hoe hou je het gevecht vol? Een andere actie, van stilte, van ingehouden woede zonder nog meer woorden is nodig. Elke derde dinsdag van de maand zwijgend om de regeringsgebouwen heen lopen, een weg van de lange adem. Meedoen? Zie de flyer.

Impulsdagen bij Vrouw-en-geloof Noord-Holland

'Het doorgeven waard!' Onder deze titel organiseert de Werkgroep Vrouw & Geloof Noord-Holland ook dit jaar op drie verschillende plaatsen in Noord-Holland een impulsdag. Iedere vrouw neemt tijdens haar leven waardevolle dingen mee: prachtige talenten, bijzondere ervaringen, goede herinneringen, wijze woorden. Waarden, waar je aan vast houdt en waaraan je steun ontleent. Wat zijn de kostbaarheden die jij koestert en die je graag wilt delen en doorgeven? Wat heb jij van huis uit meegekregen, of in de loop van je leven je eigen gemaakt? Wat is je heilig? Zie voor meer informatie de agenda.

Wie organiseert Top2000-vrouwenviering?

Internetkerk MijnKerk.nl roept kerken op om op of rond zondag 28 december kerkdienst te organiseren rond muziek uit de Top2000: de 2000 meest populaire nummers uit de popmuziek. De Top2000 bevat veel nummers die ontroerend, inspirerend, religieus of christelijk te noemen zijn. In 2013 waren er in onder andere Zoetermeer, Paterswolde, Dronten, Drachten en Assen Top2000-kerkdiensten. De enthousiaste reacties van de gewone kerkgangers en die van andere geïnteresseerden en pers, laten zien dat de combinatie van inspirerende popmuziek en kerk een goede is. MijnKerk.nl geeft ondersteuning bij het organiseren. Zie ook het persbericht. Wie organiseert een Top2000-vrouwenviering?

 

Uitnodiging inauguratie Heleen Zorgdrager

De Vrouwensynode ontving voor haar achterban een officiële uitnodiging voor de inauguratie van Heleen Zorgdrager als hoogleraar Systematische Theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies. Zij spreekt op 30 oktober a.s. aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een rede uit getiteld: Gewoon goddelijk. Theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing. Aanmelden via deze link.

Meisjes missen school tijdens menstruatie

28% van de meisjes in Uganda blijft door het gebrek aan maandverband en sanitaire voorzieningen tijdens hun menstruatie thuis van school. Gevolg: grote leerachterstanden en vroegtijdig schooluitval. Gebrekkige hygiëne geeft gezondheidsrisico’s. Menstruatieproblematiek is een groot, maar onderschat probleem met verstrekkende gevolgen voor een meisje en haar omgeving. Door een hulporganisatie is een laag geprijsd, uitwasbaar maandverband ontwikkeld, dat ongeveer een jaar meegaat. Daarnaast worden leraren getraind en school health clubs opgericht om kennis over hygiëne en menstruatie te verspreiden en fabels en taboes tegen te gaan. De kinderen leren over de veranderingen in het lichaam van jongens en meisjes en over ongesteld worden. Veel meisjes begrijpen dan pas wat er iedere maand met hen gebeurt. En ook de jongens leren dat het normaal is dat meisjes ongesteld worden.

Gender en religie controversieel topic in diplomatie

Gender en religie is misschien wel het meest controversiële topic in de diplomatie, zegt Lambert Grijns. Als ambassadeur voor Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten en hiv/aids opent hij een themabijeenkomst in het Ministerie van Buitenlandse Zaken over Gender en Religie (7 oktober j.l.). Het onderwerp is gekozen om diplomaten uit het seculiere Nederland te leren dat de strategie van degenen met wie ze in het buitenland in gesprek gaan altijd ook religieus is. Een puur seculier gesprek willen voeren over gendergelijkheid is daarom zinloos.

Spreeksters zijn Esther Mombo, Keniaans theologe aan de Universiteit van Limuru en lid van de Circle of Concerned African Women Theologians, en Anne Dijk, moslim theologe, gespecialiseerd in seksualiteit en gender.

Lees het hele verslag

Laatste bijeenkomst Landelijk Oecumenisch Platform

Het Landelijk Oecumenisch Platform wordt opgeheven. Met een laatste Landelijke Oecumenische Ontmoetingsdag op zaterdag 25 oktober 2014 in Utrecht wordt 26 jaar LOP afgesloten.  U wordt van harte uitgenodigd deze dag met mee te beleven. (Voor aanmelden klik hier) Een dag met een lach en een traan. Het LOP wordt opgeheven maar de vlam van de geest blijft branden! De website van het LOP is nog in de lucht. Lees de nieuwste column U doet niets, want u bent God.

Internetportal christelijke LHBT organisaties

Afgelopen zomer is www.christen-homo.nl gelanceerd. De site geeft een overzicht van de christelijke LHBT organisaties in Nederland. Vanwege de brede doelgroep is lang gediscussieerd over een passende, aansprekende naam die de lading dekt en ook nog makkelijk te onthouden is, vandaaar  www.christen-homo.nl. Hoewel alleen de H van LHBT hierin terugkomt, geeft het portal veel ruimere informatie. Internetzoekmachines vinden de site snel wanneer iemand zoekt via trefwoorden als lesbisch, christen, kerk, geloof, bi en trans.

 

Gedroomd 2033

Op 3 oktober j.l. heeft Ed Schreurs in Rome namens Visie van gelovigen hun "gedroomde kleine geloofsgemeenschap" voorgelegd aan Catholic Church International CCRI, het netwerk van een 60 vernieuwingsgezinde organisaties, waarvan een dertigtal aangeslotenen bijeen waren voor een forumdiscussie.

Over zijn presentatie schrijft hij: "Sommigen reageerden enthousiast. Een enkeling sloeg achterover van de schrik. In een gesprek met Martha Heizer, die een Oostenrijkse organisatie vertegenwoordigt met 2 miljoen sympathisanten bleek dat zij vooralsnog wilde vasthouden aan de magie van sommige woorden en gebaren. Ze zou een dialoog op prijs stellen.

Lees meer...

Het bestuur is goed begonnen dit seizoen

Nieuwe samenstelling van het bestuur van de Vrouwensynode. Emsi Hansen en Fieke Klaver komen het bestuur versterken. Op de foto v.l.n.r. Jasja Nottelman, Fieke Klaver, Wil Franssen, Arine Benschop en Emsi Hansen. In augustus hielden we een teambuildings-en beleidsdag op Zingevingsboederij Vrije Verbinding onder de bezielende leiding van Carla Boven.

Emsi en Fieke stellen zich voor

Religieuzen strijden tegen vrouwenhandel

Op de website van Mariënburg, Vereniging van Kritisch Katholieken, is een duidelijk artikel verschenen over het werk van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel. Graag vragen wij er ook aandacht voor. Lees het artikel hier.

Nationale Vredesdag KNR

Op zaterdag 13 september was het bestuur van de Vrouwensynode op uitgenodiging bij de Nationale Vredesdag van de Religieuzen in Den Bosch.
Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen, was er gelegenheid ons tafeltje in te richten en konden we een praatje maken met de andere aanwezigen en de binnenstromende bezoekers. De reacties van de bezoekers waren verrassend uiteenlopend: sommigen bleken ons al lang te kennen en te steunen, terwijl anderen nog nooit van ons gehoord hadden. Deze mix leverde gedurende de hele dag mooie en inspirerende gesprekken op.

Lees verder

Vrouwenkalender 2015

Ook in 2015 is de vrouwenkalender weer een reis langs mooie schilderijen met meditatieve teksten die kunnen verwonderen of inspireren. Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld voor deze wekenkalender. De Nederlandse bijdragen zijn van Corja Bekius en Heleen de Lange. Te koop bij uitgeverij Narratio.

ZZP Klooster

Rijksdaalders met randschriftSteeds vaker kiezen theologen en religieweten-schappers ervoor om voor zichzelf te beginnen. Zij proberen op hun eigen terrein onderscheidend te zijn en zo voldoende klanten te vinden. Maar hoe weet je of je ideeën aan zullen slaan en welke mogelijkheden er zijn voor financiering? In abdij Lilbosch (bij Roermond) werd hierover eind september het eerste ‘ZZP-Klooster’ georganiseerd door Bureau Intermonde. Joanne Seldenrath, de eindredacteur van onze Nieuwsbrief, was een van de deelnemende zzp-ers. Lees haar verslag op Reliwerk.nl. Op Reliwerk.nl binnenkort ook meer informatie over het volgende ZZP-klooster in de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

Afbeelding By Apdency (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Samen lokaal

Onder de noemer ‘Samen Lokaal’ brengt de Bezieling komende tijd portretten van lokale levensbeschouwelijke initiatieven ‘waar je zo maar naartoe kunt’. Kerken mogen leeglopen, religie, spiritualiteit en levensbeschouwing zijn allerminst passé. En ‘ieder voor zich’? Het is maar net waar je kijkt. Het eerste portret is van de Ekklesia Tilburg.

De nieuwe mantelzorger v/m

Op donderdag 25 september j.l. presenteerde Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de Begrotingsscan 'Zorgen voor morgen' en de publicatie 'De nieuwe mantelzorger v/m'. Centrale vraag: wat zijn de effecten van de Begroting 2015 op de participatie van vrouwen en mannen in de samenleving? Tweehonderd vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waaronder de Vrouwensynode, kwamen bijeen om op die vraag antwoord te vinden en zich voor te bereiden op de ontwikkelingen.
Zorg is een belangrijk aandachtspunt in de begrotingen van diverse ministeries.

Lees verder